Waarom moeten we de ander vergeven?

Vergeven

We moeten de ander vergeven. Want niet-vergevingsgezinde mensen zijn er niet in het Koninkrijk van God.

Vergeef de ander

Jezus zei tegen ons: “Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven” (Mattheüs 6:14-15). Als we de ander niet willen vergeven, kunnen we God dan wel voor onszelf om vergeving vragen?
Mensen die zich ervan bewust zijn dat ze voor hun eigen zonde vergeving nodig hebben, moeten ook bereid zijn de ander te vergeven.

Vergeven is niet altijd makkelijk

De ander vergeven is vooral moeilijk als die ander er niet om vraagt. Of als de ander ontkent dat hij fout was. Omdat wij van nature zondig zijn, hebben we vaak meer oog voor de zonden van anderen dan voor die van onszelf.
Het kan ook zijn, dat de ander het niet nodig vindt om vergeving te ontvangen. Dan is het goed om je te realiseren dat er zich mogelijk ook situaties hebben voorgedaan waarvoor we zelf vergeving nodig hebben zonder dat we dat beseffen.

Vergeven geeft vrijheid

De Bijbel roept ons op om te vergeven, zonder enige uitzondering. Wat is de betekenis van ‘vergeven’? Het is een wilsbesluit om wat een ander je heeft aangedaan niet toe te rekenen. Het opent de weg tot herstel van de relatie. Ervaar de vreugde ervan, want het maakt je hart ook vrij van bitterheid, die anders je leven zou kunnen ruïneren.

Grenzen aan vergeving

Het is belangrijk te weten dat er bepaalde grenzen zijn aan wat vergeving inhoudt.

  • We kunnen iemand slechts vergeven wat hij/zij ons heeft aangedaan. We kunnen niet iets vergeven wat iemand anders is aangedaan, of wat richting God fout is gedaan.
  • Iemand vergeven wil nog niet zeggen dat de relatie is hersteld. Als iemand zijn zonde heeft erkend en om vergeving vraagt, opent dat de weg tot herstel; dit kan de nodige tijd vragen en soms is herstel zelfs niet mogelijk.
  • Iemand vergeven betekent niet dat het onderling vertrouwen meteen is hersteld. Als iemand je bestolen heeft, hoef je hem niet meteen weer te vertrouwen met je portemonnee. Slechts als hij gedurende langere tijd beterschap heeft getoond, kan er sprake zijn van herstel van vertrouwen.
  • Iemand vergeven betekent niet dat God die persoon heeft vergeven. Paulus schrijft: “Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere” (Romeinen 12:19).

God heeft jou ook vergeven

Ervaar de vreugde van vergeving. Het zal je hart mild maken richting de ander, en het zal je vreugde geven, omdat God ook jouw dagelijkse zonden steeds weer wil vergeven.
“Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.” (Efeze 4:32).

Deel artikel