Waarom moet ik nog op aarde blijven?

Als je christen wordt, stel je je vertrouwen op Jezus voor de vergeving van je zonden en aanvaard je hem als Heer van je leven. Hij belooft dat je naar de hemel zult gaan als je sterft. De hemel is een prachtige plek waar geen pijn of lijden is. Dus als je in Jezus bent gaan geloven, is de vraag: waarom moet je nog op aarde blijven in plaats van meteen naar de hemel te gaan?

Een belangrijke opmerking

Als je geen persoonlijk geloof in Jezus hebt, moet je op aarde blijven omdat God je nog steeds de kans geeft om je te bekeren en te gaan geloven. Er zijn maar twee bestemmingen als je de aarde verlaat: naar de hemel of naar de hel. Dus, als je ernaar verlangt om de aarde te verlaten, moet je er heel zeker van zijn dat je voorbestemd bent voor de hemel omdat Jezus Christus je gered heeft.

Verlang je ernaar om de aarde te verlaten? Zo ja, waarom?

Waarom moeten we als gelovigen op aarde leven als we veel liever bij God in de hemel zouden willen zijn? Veel christenen stellen deze vraag nooit omdat ze van de aarde houden en vooral willen dat God hen helpt om hier op aarde een goed leven te hebben. Ze verlangen er helemaal niet naar om bij God te zijn! Dat is een punt van zorg. Iedereen met een diep geloof in de Heer Jezus zal iets weten van het verlangen om voor eeuwig bij God te zijn.

De waarheid is dat we als mensen erg vastzitten aan het leven hier op aarde. De meesten van ons vragen zich pas af waarom we op aarde moeten blijven als het leven echt een uitdaging wordt en we naar de hemel beginnen te verlangen. ‘Waarom moet ik op aarde blijven?’ is een vraag die kan opkomen als je liefde voor God zo diep is, dat je meteen naar de hemel zou willen gaan. Maar meestal spelen ook andere zaken een rol. Misschien word je vervolgd om je geloof. Misschien ben je erg ziek. Misschien ben je teleurgesteld in het leven. Misschien zit je in heel moeilijke omstandigheden en weet je niet hoe het verder moet.

Natuurlijk kunnen we Gods plan voor ieder persoonlijk niet volledig begrijpen. Maar we kunnen zeker iets zeggen over waarom God wil dat we op aarde zijn, zelfs als het leven vol uitdagingen zit.

God wil ons op de aarde, niet in de hemel

De mens is geschapen voor de aarde. Jesaja 45:18 zegt: “Want zo zegt de HEER, Die de hemel geschapen heeft, Die God, Die de aarde gevormd en haar gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest, Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn, maar … opdat men erop zou wonen: Ik ben de HEER, en niemand anders”. De mens is niet geschapen voor de hemel, maar voor de aarde. De hemel is dus niet de eindbestemming voor gelovigen. Het eeuwige leven zal op de nieuwe aarde geleefd worden, zoals we in Openbaring 21 kunnen lezen. Dus ook al kan het leven op aarde nu heel zwaar zijn, we moeten weten dat de hemel niet ons doel is. Het uiteindelijke doel is dat God zal worden verheerlijkt op de nieuwe aarde, waar hemel en aarde één zijn. We moeten dus niet te graag de aarde voortijdig willen verlaten.

God is nog niet klaar met jou

Een tweede reden waarom God ons op aarde laat, is dat Hij onze aardse levens gebruikt om ons te vormen tot de mensen die Hij wil dat we zijn. We moeten groeien in liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22-23). Je kunt er zeker van zijn dat de Heer dat in jouw leven aan het uitwerken is. Daarom hebben we meer tijd op aarde nodig. De moeilijke dingen in het leven helpen ons vooral om te groeien en dat betekent dat het eeuwige leven heerlijker zal zijn vanwege de moeilijke dingen die we op aarde hebben meegemaakt. Dat is het onderwijs van de apostel Paulus in 2 Korintiërs 4:17: “Want deze lichte, kortstondige verdrukking bereidt ons voor op een eeuwig gewicht van heerlijkheid die alles overtreft”.

Je bent hier voor anderen

Het is niet alleen zo dat jij nog niet klaar bent om de aarde te verlaten; de aarde is er ook nog niet klaar voor om jou te laten vertrekken. Als God je op aarde plaatst, heeft Hij een taak voor je. Je hebt een gezin, familie, vrienden, een gemeenschap. Op verschillende manieren kun je voor hen tot zegen zijn. Hoe dat eruitziet hangt af van onze positie en persoonlijkheid. God heeft ons in verschillende gemeenschappen geplaatst en we dragen bij aan Gods plan voor deze aarde, zowel door wat we voor anderen doen als door anderen toe te staan ons te dienen.

Alles wat we voor anderen doen heeft waarde. Het meest waardevol is het delen van Christus met anderen. Een van de redenen waarom gelovigen op aarde zijn, is dus om anderen uit te nodigen hun vertrouwen op Christus te stellen, zodat ook zij samen met Hem zullen genieten van het eeuwige leven op de nieuwe aarde.

Je bent hier voor God

We zijn niet alleen op aarde om mensen te dienen. We zijn ook op aarde om God te dienen. God loven is een belangrijke verantwoordelijkheid voor iedereen. Stel je voor dat alle gelovigen naar de hemel gingen om bij God te zijn op het moment dat ze gelovig werden. De aarde zou een geestelijk onvruchtbare plaats worden zonder aanbidding van de levende God. Gelovigen hebben dus de verantwoordelijkheid om de priesters van de aarde te zijn. Ze aanbidden, bidden en zingen lofliederen voor hun Schepper en hemelse Vader. Zolang je op aarde bent, is dat een van de redenen van je bestaan.

Een nieuwe aarde verwachten

Omdat God ons geschapen heeft om op aarde te leven, is het normaal en zelfs goed voor ons om van de aarde en het leven daarop te houden. Daar is niets mis mee, op voorwaarde dat we meer van God houden dan van aardse dingen. Tegelijkertijd leven we met de gevolgen van de zonde die de wereld binnengekomen is. Het leven op aarde is niet zoals God het oorspronkelijk bedoeld heeft. Daarom is er een verlangen in ons naar een nieuwe aarde, waar alles zal zijn naar Gods bedoelingen. De verlangens van ons hart zullen daar vervuld worden.

Tussen dit leven en het leven op de nieuwe aarde zullen gelovigen met God in de hemel zijn als Jezus niet eerst terugkeert. Het is normaal dat we naar de hemel gaan verlangen, vooral als we merken dat onze aardse tent, ons lichaam, langzaam afgebroken wordt door ziekte of ouderdom. Het is één manier die God gebruikt om ons voor te bereiden op de eeuwigheid.

Maar ondertussen, terwijl we nog op aarde leven, weten we dat dit Gods plan is om ons te helpen geestelijk te groeien, andere mensen tot zegen te zijn en Hem te aanbidden. Dit alles zal de eeuwigheid nog heerlijker voor ons maken!

Deel artikel