Waarom moet ik de gevolgen van Adams zonde dragen terwijl ik niet van de vrucht gegeten heb?

Het korte antwoord op deze vraag is: omdat God mensen niet als geïsoleerde individuen ziet. Er is een sterke drang in deze wereld om mensen te zien als individuen die alleen verantwoordelijk zijn voor hun eigen doen en laten. Maar dat is duidelijk niet hoe het werkt in dit leven. Je huidskleur en de kleur van je ogen worden bepaald door de genetische eigenschappen van je ouders. Die bepalen, biologisch gezien, nog veel meer zaken die je gezondheid betreffen. Hetzelfde geldt voor jou en je eventuele kinderen. De mogelijkheden die je in dit leven hebt, worden grotendeels bepaald door je opvoeding en het milieu waarin je bent opgegroeid. Je krijgt kansen door wat mensen om je heen doen, en wat jij doet draagt weer bij aan de kansen die zij al dan niet krijgen.

Je kunt dit natuurlijk als een betreurenswaardig lot zien. Maar in werkelijkheid is het deel van de heerlijkheid die we als mensen bezitten. We zijn niet als solitaire planeten die succesvol zijn of mislukken en daarin helemaal op zichzelf staan. We maken deel uit van gezinnen, families, netwerken, gemeenschappen en naties die voor een groot deel bepalen wie we zijn en wat we doen. Als mensen leven we in sociale verbanden en deze banden – vooral die met onze ouders – hebben grote invloed op wie we zijn.

Toen Adam, de eerste mens, zondigde verbrak hij de band met God. Hij veranderde totaal. Hij werd een zondaar. Dat betekent niet slechts omdat hij een zonde had begaan. Zijn ongehoorzaamheid tegenover God veranderde zijn hart. Omdat hij de band met God verbrak, kreeg hij de neiging tot zondigen. Dat had gevolgen voor iedereen die na Adam kwam.

Zijn alle mensen verantwoordelijk voor de zonde van Adam?

Door de eeuwen heen heeft de kerk nagedacht over de vraag of God alle mensen, jou en mij inbegrepen, verantwoordelijk heeft gemaakt voor de zonde van Adam. Het Bijbelgedeelte dat de gevolgen van Adams zonde voor ons bespreekt is Romeinen 5:12-21.

Twee uitspraken lijken te impliceren dat God alle mensen verantwoordelijk houdt voor Adams zonde (hoewel niet alle Bijbelleraars het daarover eens zijn). Romeinen 5:12-14 zegt (in de NBV21):“Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en de dood voor ieder mens is gekomen omdat ieder mens heeft gezondigd … Inderdaad, de zonde was al in de wereld voordat de wet er was; alleen, zonder wet wordt er van de zonde geen rekening bijgehouden. Toch heerste de dood in de tijd van Adam tot Mozes over alle mensen, ook al zondigden zij niet zoals Adam door een gebod te overtreden.” Dat houdt hier waarschijnlijk in dat ‘ieder mens gezondigd heeft’ in Adam. Zijn zonde was die van ons.

Romeinen 5:18 (weer in de NBV21) is nog nog wat duidelijker: “Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven”. Dit vers spreekt over wat Jezus voor ons deed. Zijn rechtvaardigheid wordt ons toegerekend als de onze. Het is het meest logisch om de eerste helft van het vers ook zo te lezen: de ene overtreding van Adam wordt ons toegerekend als de onze.

Zijn de nakomelingen van Adam zelf ook zondaren?

Maar het belangrijkste punt over het omgaan met de gevolgen van Adams zonde is niet of jij verantwoordelijk bent voor zijn zonde. Belangrijker is dat Adams zonde van jou een zondaar heeft gemaakt, omdat je de neiging tot zondigen hebt. Welke vruchten groeien er aan mangobomen? Mango’s natuurlijk. Wat voor jongen krijgen apen? Kleine aapjes. En wat voor kinderen krijgen zondaren? Kleine zondaren. Dat wekt geen verbazing. Als een zondaar was het onmogelijk voor Adam om zondeloze kinderen te krijgen. Daarom zijn alle mensen van nature zondaren. Er is veel dat je van je ouders geërfd hebt: je mooie ogen, je scherpe verstand, je plek in de samenleving, alle zaken die je nodig had bij het opgroeien. Maar er is nog iets: de zonde diep in jou – en dat is iets waar je mee moet dealen.

De vraag ‘waarom moet ik de gevolgen van Adams zonde dragen, terwijl ik niet van de vrucht gegeten heb’ klinkt als een aanklacht. De oorsprong van die aanklacht zou de volgende gedachte kunnen zijn: ‘Adam maakte een foute keuze. Waarom moet ik daarvoor opdraaien? Ik heb niets fout gedaan’. Daar zou je natuurlijk een denkfout maken. Alleen Jezus kan beweren nooit iets fout gedaan te hebben. Of jij nu al dan niet door God gestraft wordt voor de zonde van Adam is slechts een theoretische vraag: je hebt genoeg eigen zonden waarvoor God je zou kunnen straffen. Je kunt je veel beter druk maken over je eigen zonden dan over die van Adam!

Goed nieuws

In feite zit er een heel goede boodschap verborgen in de waarheid dat je de gevolgen van Adams zonde moet dragen. Als de daden van iemand anders van jou geen zondaar kunnen maken, dan kunnen de daden van een ander het probleem van de zonde voor jou ook niet oplossen. Maar zo is het niet. De zonde van Adam maakte van jou een zondaar, zonder dat jij daar iets over te zeggen had. Op dezelfde manier, word je niet vrij van zonde door jouw eigen daden, maar door wat Christus voor jou gedaan heeft.

Het goede nieuws daarin is het volgende: het is onmogelijk vrij van zonde te worden door wat je zelf doet of niet doet. De zonde heeft zich te diep in ons genesteld. Maar je hoeft ook niets te doen. Enkel door in Jezus te geloven ontvang je vergeving van zonde en eeuwig leven. De zonde van Adam had verschrikkelijke gevolgen. Maar de genade van Jezus is vele malen groter. Adams zonde had meer zonde en dood tot gevolg. Maar de genade van Jezus leidt tot gerechtigheid en eeuwig leven. God bekijkt het niet per mens. Toen Adam de fout in ging, werd jij daarbij betrokken en moest jij zijn weg volgen. Als jij Jezus liefhebt, slaat Hij Zijn armen om jou heen en zegt tegen Zijn Vader: Hij/zij is deel van Mij. Waar Ik ga, gaat hij/zij ook, de hele weg naar het eeuwige leven.

Deel artikel