Waarom laat God handicaps en invaliditeit toe?

wheelchair

Inleiding

Invaliditeit heeft invloed op families, op gezinnen. Mensen die ermee te maken hebben, zullen bevestigen dat je hele wereld erdoor op z’n kop gezet wordt. Alle verwachtingen die je voor je kinderen had, kunnen in een ogenblik veranderen. Het hele leven neemt een andere wending, komt als het ware tot stilstand, door een verkeersongeluk, een extra chromosoom, een zintuig dat niet naar behoren functioneert, een genetische afwijking… We houden nooit rekening met zaken als deze voor onze kinderen, onze broers of zussen, of onze ouders, maar ze gebeuren wel. Het is de harde werkelijkheid voor veel gezinnen. Als christen, werkzaam in de gezondheidszorg, krijg ik wel eens vragen als: ‘Waarom heeft God dit toegelaten?’, ‘Heeft God Zich vergist?’ en ‘Wat zegt de Bijbel over invaliditeit?’ Laten we daar eens naar op zoek gaan.

Gezonde en ongezonde lichamen?

In de eerste plaats is het belangrijk te beseffen dat, hoe gezond onze lichamen ook lijken, er altijd wel iets te vinden is dat beter had gekund. Niemand is lichamelijk helemaal perfect; we hebben allemaal onze beperkingen en de meesten van ons proberen dat te corrigeren of ervoor te zorgen dat het niet erger wordt. We poetsen onze tanden bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat we geen gaatjes krijgen. We proberen gezond te eten en voldoende lichaamsbeweging te krijgen zodat onze bloedvaten niet dichtslibben met schadelijk cholesterol. Veel mensen dragen een bril of hebben contactlenzen omdat hun gezichtsvermogen achteruit gegaan is. Veel diabetici (suikerpatiënten) hebben insuline nodig omdat hun alvleesklier niet meer naar behoren werkt. Velen van ons hebben fysiotherapie nodig vanwege pijnlijke spieren of gewrichten.

Onze lichamen hebben gebreken en zwakheden. Zelfs als we nu in blakende gezondheid verkeren, zal dat waarschijnlijk niet altijd zo blijven. Heb je wel eens naar foto’s van je grootouders gekeken toen die nog jong waren, en je afgevraagd waarom ze zo veranderd zijn? Als we een gezegende leeftijd bereiken, is het onvermijdelijk dat ons lichaam broos, gerimpeld en zwak wordt.

Waarom gaat dit zo?

Onze onvolmaakte lichamen zijn een direct gevolg van de zondeval. Zo kwam zonde in de wereld toen Adam en Eva ongehoorzaam werden aan God. Het verslag daarvan kun je lezen in Genesis 3. Als gevolg van hun zonde werd de volmaakte wereld die God geschapen had, onvolmaakt en gebroken. Bederf, pijn, gebrokenheid, ziekte, aftakeling en uiteindelijk de dood deden allemaal hun intrede in de wereld als gevolg van die zonde. Zonde maakt alles kapot. Onze lichamen vertonen gebreken en zullen uiteindelijk sterven. En wat nog veel erger is, onze band met God die eens volmaakt was, is nu verbroken. Telkens als je dus een apotheek ziet, een tandarts, een rolstoel, een rollator of zelfs een bril, laat het dan tot je doordringen dat dit oorspronkelijk niet de bedoeling was.

Betekent dit dat invaliditeit domme pech is?

Zeker niet! Als je denkt dat God niets meer te zeggen heeft over de wereld verloren in zonde dan sta je niet langer op Bijbelse grond. God is soeverein. Dat betekent dat Zijn goddelijke almacht alles bestuurt. Niets ontsnapt aan Zijn liefdevolle aandacht. Jezus zei: “Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om” (Mattheüs 10:29).

God is ook rechtvaardig en dat houdt in dat alles wat Hij doet goed en heilig is. “Hij is de Rots, Wiens werk volmaakt is, want al Zijn wegen zijn een en al recht. God is waarheid en geen onrecht; rechtvaardig en waarachtig is Hij” (Deuteronomium 32:4). Deze twee eigenschappen, hoogste gezag en rechtvaardigheid, zijn essentieel voor Zijn wezen. Hij doet niets buiten deze twee eigenschappen om. De manier waarop wij geschapen zijn is in lijn daarmee: God heeft het zo gewild en zo is het ook goed. Zo staat het ook in de Psalmen:

Want U hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken. mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien en zij werden alle in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond” (Psalm 139:13-16).

Deel artikel