Waarom is zingen zo belangrijk voor christenen?

Is it important to be a member of a church?

Het is bekend dat christenen over de hele wereld zingen; hetzij in hun eentje of gezamenlijk in kerkdiensten of samenkomsten. Waarom is dat zo?

Muziek was er al vanaf het begin

Muziek wordt in de Bijbel voor het eerst genoemd in Genesis 4:21, waar Jubal beschreven wordt als de vader van allen die harp en fluit kunnen bespelen. Hier staat niet expliciet dat mensen ook zongen, maar het is heel waarschijnlijk dat de opkomst van muziek ook zang met zich meebracht.
Het eerste lied in de Bijbel is het lied van Mozes en Mirjam in Exodus 15:1-18. Zij prezen God na hun bevrijding van de Egyptenaren bij de Rode Zee.

Het boek Psalmen

Er zijn nog veel meer liederen opgetekend in het Oude Testament, maar de grootste verzameling liederen vinden we in het boek Psalmen. Veel van deze liederen zijn geschreven door koning David, maar ook andere dichters droegen aan deze verzameling bij, zoals Mozes en Salomo.
Waar gaan deze liederen over?

  • Lofliederen voor de ene ware God (bv. Psalm 136)
  • Liederen van bevrijding (bv. Psalm 40)
  • Liederen over Gods liefde (bv. Psalm 139)
  • Liederen over Gods grote daden (bv. Psalm 105)
  • Liederen van blijdschap (bv. Psalm 146)
  • Liederen die geschreven zijn in beproevingen en moeilijkheden (bv. Psalm 63)
  • Dankliederen voor Gods verlossing (bv. Psalm 47)
  • Liederen over Gods Wet (bv. Psalm 119)
  • Liederen over het Koningschap van de Messias (bv. Psalm 110)

De Psalmen moedigen ons aan om ons hele leven te zingen en nieuwe liederen te maken, en om met ons hele hart te zingen (bv. Psalm 89:1-2). Er zijn bijvoorbeeld Psalmen die de verwarring weergeven van Gods kinderen als ze zien hoe het slechte mensen voor de wind gaat en de rechtvaardigen het moeilijk hebben (bv. Psalm 73). Ook dan mogen we ons hart in liederen uitstorten voor God.

Aanbidding in de tempel

Veel liederen die in het boek Psalmen staan, waren bedoeld om in de tempeldienst gebruikt te worden en te worden gezongen door de Levieten of speciaal aangestelde tempelzangers (bv. Psalm 84; 134). Dus in het Oude Testament was zingen een belangrijk onderdeel van de godsdienst.

In het Nieuwe Testament

In de nacht dat Jezus verraden werd, na het laatste avondmaal, beschrijven Markus en Mattheüs dat ze de lofliederen zongen en daarna naar de Olijfberg gingen (Markus 14:26; Mattheüs 26:30). Dat laat zien dat zingen gebruikelijk was als Joden samenkwamen.

In de vroege kerk

Paulus noemt zingen een aantal keer als iets normaals in de samenkomsten van de vroege kerk. Lees bijvoorbeeld Efeze 5:19; Kolossenzen 3:16 en 1 Korinthe 14:15. We lezen ook dat Paulus en Silas, toen ze in Filippi waren gearresteerd, geslagen en in de gevangenis gezet, rond middernacht begonnen te zingen (Handelingen 16:23-25) voordat ze door God werden bevrijd.

Zingen vandaag de dag

De traditie om onze gebeden en gedachten uit te zingen tot God en over God, wordt vaak genoemd in de Bijbel. En het is eeuwenlang een vast onderdeel geweest van de christelijke traditie, in welke kerk dan ook. Ook nu gaat die traditie nog verder. Veel liederen die we in onze liedboeken kunnen vinden roepen ons op om God te prijzen. Sommige liederen geven ons theologisch onderwijs. Andere vertellen ons over de grote daden van God. Nog weer andere beschrijven de weg tot redding en soms uiten de dichters de moeite die ze hebben om Gods weg te begrijpen maar houden ze desondanks vast aan wat ze weten over God en hoe Hij is.
Meer dan ooit, waarschijnlijk, worden er nu nieuwe liederen geschreven en bij aanbidding gebruikt. Hoewel veel kerken verschillende stijlen van aanbidding hebben, heeft zingen voor de Heere in bijna elke kerkdienst een centrale rol.

Muziek, leven en gezondheid

Er is inmiddels veel onderzoek gedaan waaruit blijkt dat muziek grote voordelen heeft voor iedereen. (Zoek er maar eens naar op internet!). Het verbetert onze stemming, vermindert stress, vermindert angst, verbetert het geheugen en verzacht pijn — om een paar dingen te noemen.
Christenen zijn namelijk ook niet immuun voor de stress en spanning van alledag, maar als ze hun stem in lof tot God verheffen en Hem aanbidden, zullen vele christenen beamen dat ze daarin hulp, bemoediging, hoop en vreugde vinden die nergens anders te vinden is.

Dus, waarom is zingen zo belangrijk voor christenen?

Het is een natuurlijke en spontane manier om de Heere te eren en te aanbidden, tot Hem te spreken en naar Hem te luisteren. Het is gebed en lofprijs die diep uit ons hart komen. Het helpt ons om dichter tot God te komen, zelfs als we ons alleen en moedeloos voelen.

Deel artikel