Waarom is het nodig om de Bijbel te lezen?

Why do we need to read the Bible?

Deze vraag wordt gewoonlijk gesteld door mensen, die net tot geloof zijn gekomen en die moeite hebben om de Bijbel te begrijpen of het lastig vinden om dagelijks het verlangen te voelen om Bijbel te lezen. Hier zijn slechts een paar redenen opgesomd waarom elke christen geregeld de Bijbel zou moeten lezen.

Het is Gods Woord

De Bijbel is niet een gewoon boek en zou ook niet gelezen moeten worden als elk ander boek. De Bijbel is het echte Woord van God. In feite, 2 Timotheüs 3:16 zegt : “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid”. Het is alsof God spreekt telkens als we de Bijbel openen en lezen. Het Woord van God heeft een kracht en autoriteit die in heel de literatuur geen vergelijking kent. De Bijbel alleen definieert wat goed is en wat slecht is. Het is belangrijk dat wij als christenen de Bijbel kennen en gehoorzamen.

Het is levend

Hebreeën 4:12 zegt: “Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.” Het Woord van God is levend en werkt in ons, telkens als we ermee bezig zijn. De waarheden van de Schriften snijden in onze harten, gedachten en zielen op een manier die niets kan evenaren. Vaak gebruikt God de Bijbel om ons te overtuigen van zonde in ons leven. Andere keren herinnert God ons door de Bijbel aan de prachtige beloften aan hen die God liefhebben. De Bijbel onthult ons wie God is, wie wijzelf zijn en waarom we Hem zo wanhopig nodig hebben. Bovendien kan niemand wedergeboren worden zonder het Goede Nieuws van Jezus Christus te horen, zoals de Evangeliën het beschrijven.

Het is een lamp

De Bijbel geeft gelovigen wijsheid en sturing in hun leven. In Psalm 119:105, zegt de Psalmist dat Gods Woord  “een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad” is. God onthult Zijn wil voor de mensheid in Zijn Woord. Wanneer we ons verloren en doelloos voelen in het leven, kunnen we door de Bijbel leren dat God ons pad wil verlichten. We kunnen wel niet het hele plaatje overzien, maar we kunnen genoeg licht hebben om met God op weg te kunnen gaan.  

Het is een zwaard

Tenslotte is de Bijbel ons grootste wapen tegen zonde en verleiding. Toen Jezus door Satan in de woestijn verzocht werd, weerstond Jezus hem door vanuit zijn geheugen Bijbelteksten te noemen. Jezus zei: “De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt” (Mattheüs 4:4). We hebben de Bijbel dringender nodig dan dagelijks brood, want het verschaft ons, gelovigen, de wapenrusting voor geestelijke strijd. Efeze 6:17 maakt duidelijk dat Gods Woord het “zwaard van de Geest” wordt genoemd. We bezitten waarheid en krijgen overwinning als de vijand bij ons komt met leugens en beschuldigingen. Als een ervaren strijder moeten we trainen om klaar te zijn voor die strijd.

De Bijbel is niet aan engelen of dieren gegeven en werd ook niet geschreven voor slechts een kleine elite. Het is geschreven voor iedere man, vrouw, jongen en meisje- dus ook voor jou. God verlangt ernaar om een intieme relatie met jou te hebben. Zoals elke gezonde relatie, vereist dat eerlijke communicatie. God heeft iets tegen je te zeggen, vriend. Maar je zult niet weten wat, tenzij je luistert naar Zijn Woord, de Bijbel. Neem vandaag de tijd om het te lezen.

Deel artikel