Bijbelwoord.nl
memorize Bible verses

Waarom is het goed om Bijbelverzen uit je hoofd te leren?

God gaf ons een boek vol met prachtige aansporingen, bemoedigingen, waarschuwingen, leefregels, beloften, zegeningen… Wat zou het geweldig zijn om stukken van Gods Woord uit je hoofd te kennen!

Waarom?

De meeste mensen hebben tegenwoordig volop toegang tot de Bijbel, hetzij op papier, hetzij online of op hun telefoon. Waarom zou je dan je best doen om Bijbelgedeelten uit je hoofd te leren? Daar zijn verschillende goede redenen voor:

1. Bijbelverzen uit je hoofd leren is een manier om Gods gebod te gehoorzamen

In het boek Deuteronomium vertelt God aan het volk Israël dat Zijn Woord hun hele leven moet doortrekken. “Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven” (Deuteronomium 6:6-9). Het memoriseren van Bijbelteksten is een mooie manier om dat te doen: de Bijbel een belangrijke plaats geven in je dagelijks leven.

2. Uit je hoofd geleerde teksten schieten wortel in je hart

Uit de Bijbel lezen is heel belangrijk. Preken horen die Bijbelgedeelten uitleggen, kan heel behulpzaam zijn. Maar het uit je hoofd leren van Bijbelgedeelten kan hierop een waardevolle toevoeging zijn. Het dwingt je om je nog meer te concentreren op bepaalde verzen, en om ze je volle aandacht te geven. Door ze telkens te herhalen, schieten ze wortel in je hart. Door Bijbelverzen te memoriseren, berg je Gods Woord op in je hart (Psalm 119:11). Dat draagt vrucht in je leven. Het zal je veranderen naar het beeld van de Heere (2 Korinthe 3:18).

Uit je hoofd geleerde teksten heb je bij de hand in moeilijke tijden

Er kunnen momenten zijn waarop je geen toegang hebt tot een Bijbel. Sommige mensen hebben dit ervaren toen ze voor hun geloof gevangen zaten, of op andere manieren werden vervolgd. Anderen worden ernstig ziek en zijn daardoor niet in staat om nog nieuwe informatie op te nemen. Wat is het in zulke situaties ongelooflijk waardevol om stukken van de Bijbel “op voorraad” te hebben, opgeborgen in je hart. God kan ze gebruiken om je te bemoedigen. Hij kan ze weer in je gedachten brengen op het moment dat je Zijn Woord het hardst nodig hebt.

Bijbelverzen zijn heel geschikt om anderen te bemoedigen of te onderwijzen

Jij bent niet de enige die soms bemoediging of vermaning nodig heeft. Je zult waarschijnlijk medegelovigen ontmoeten die ook zware tijden meemaken, of die verward zijn over bepaalde zaken. Wat is het dan mooi om passende Bijbelgedeelten uit je hoofd te kennen, en niet te hoeven zeggen: “Wacht even, ik weet zeker dat de Heere een belofte voor jou heeft die precies past bij jouw situatie. Ik zal het vanavond even nazoeken, en dan laat ik het weten!” Gods woorden zijn krachtig in onze gesprekken met anderen. “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid” (2 Timotheüs 3:16).

Bijbelgedeelten uit je hoofd kennen is handig in gesprekken met ongelovigen

Soms raak je in gesprek met ongelovigen die geïnteresseerd zijn in God, of die je willen aanvallen op een bepaald aspect van het Christelijk geloof. Deze mensen laten zich waarschijnlijk niet direct overtuigen als je alleen maar zegt: “Ik weet het zeker, dat staat ergens in de Bijbel!” Het is veel krachtiger om een Bijbelvers op te zeggen, met daarbij het Bijbelboek en het hoofdstuk waar ze het zelf na kunnen lezen. Gods eigen Woord is veel overtuigender dan onze eigen argumenten. “Want het Woord van God is levend en krachtig” (Hebreeën 4:12).

Uit je hoofd geleerde Bijbelgedeelten zijn krachtig tegen verzoekingen of dwaalleer

Toen Jezus verzocht werd door de duivel, reageerde Hij op al satans verzoekingen door de Bijbel te citeren. “Er staat geschreven…” (zie Mattheüs 4 of Lukas 4). Dat was het krachtigste wapen dat Hij maar kon gebruiken, en inderdaad droop de duivel toen af. Wij worden aangemoedigd om hetzelfde te doen als Jezus. We moeten “het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord”, opnemen “opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad” (Efeze 6:17 en 13).
Soms zijn verzoekingen of dwaalleer heel subtiel. Als je slechts de hoofdlijn van de Bijbel kent, valt het je misschien niet eens op dat een leerstelling niet helemaal klopt. Als je Gods Woord goed kent en het zwaard van de Geest paraat hebt, doorzie je satans leugens veel gemakkelijker. Dat geeft je “munitie” om terug te vechten door Gods eigen woorden te citeren.

Ga zelf Bijbelverzen uit je hoofd leren!

Ik zou nog meer redenen op kunnen noemen waarom het memoriseren van Bijbelgedeelten een goed idee is. Maar ik denk dat bovenstaande argumenten al genoeg reden zijn om een poging te wagen! Lees de praktische handreiking voor het memoriseren van Bijbelverzen om uit te vinden hoe je Bijbelverzen gemakkelijk en gestructureerd uit je hoofd kunt leren.

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie

Grietje Commelin

Grietje heeft theologie gestudeerd en een master Bijbelvertaalwerk gehaald. Naast haar taak als moeder schrijft ze Bijbeloverdenkingen en andere artikelen voor GlobalRize.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren
banner youversion NL