Waarom is het belangrijk om met God alleen te zijn?

Why spend time alone with God?

Tijd doorbrengen met God is een vitaal onderdeel van het christelijke leven. Zonder zulke
tijden zijn we net een stuk dood hout dat is afgehakt van de levensboom. Tijd doorbrengen
met God behoort een basisverlangen van het christenleven te zijn.

We willen graag tijd doorbrengen met onze Vader, Meester en Vriend, om Hem beter te leren
kennen, en te weten wat Hij van ons vraagt. Op die manier leren we hoe we Hem vreugde
kunnen geven. We mogen genieten van Zijn aanwezigheid en vriendschap, en leren hoe we
meer kunnen worden zoals Hij.

Soms moet God ons discipline leren

Een kind dat zijn vader uit de weg gaat, doet dat omdat het zich schuldig voelt of omdat het
bang is. Of omdat de vader iets heeft gedaan waardoor het kind boos is, of omdat hij
onbetrouwbaar is gebleken. Misschien had het kind straf gekregen voor iets, is de vader
wreed of ruw geweest of heeft hij het kind afgewezen, is hij ongeïnteresseerd en altijd
afstandelijk.

Als kinderen van God moet de Heere ons soms bestraffen om onze zonden. Maar we kunnen
er zeker van zijn dat Hij nooit ruw zal zijn en ons nooit zal afwijzen. God kan nooit méér vanons houden dan Hij nu doet, en alleen als we tijd doorbrengen met Hem kunnen we
ontdekken hoe echt en groot Zijn liefde is.

Net als ademhalen

Tijd doorbrengen met God moet voor ons net zo vanzelfsprekend zijn als ademhalen. Het is
de reddingslijn voor ons christelijke leven, de weg naar geestelijke volwassenheid, en het pad
naar vrede en blijdschap. God verlangt niet alleen dat we tijd met Hem doorbrengen met het
lezen van Zijn Woord en met bidden. Hij wil graag dat we de hele tijd bewust in Zijn
aanwezigheid zijn, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Psalm 16:11 zegt: ‘Overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd’. Psalm 27:4 voegt eraan toe: ‘Eén ding heb ik van de HEERE verlangd… dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen.’

Er bestaan veel soortgelijke verzen die spreken over het leven in Gods tegenwoordigheid.
Net zoals de lucht helemaal om ons heen is, is de Heere voortdurend bij ons door de Heilige
Geest. Jezus Zelf belooft: ‘Ik ben met u, al de dagen.’ (Mattheüs 28:20)

Hij is altijd aan onze zijde. We moeten ons steeds meer bewust worden van Zijn
tegenwoordigheid, zodat we Hem altijd vreugde kunnen geven, van Hem kunnen genieten,
ons snel tot Hem kunnen wenden in tijden van beproeving of verleiding, of wanneer we Zijn
leiding , hulp of bemoediging nodig hebben. Hij is onze altijd aanwezige bron van troost, hulp
en vrede, als alles om ons heen verwarrend of chaotisch lijkt. Hij is onze schuilplaats, waar
we altijd naar toe kunnen gaan.

Waarom zouden we tevreden zijn met alleen maar 15 minuten of een half uur ‘stille tijd’?
God roept ons op om elke dag, de hele dag, voor Hem te leven, en uiteindelijk in de hemel
tot in eeuwigheid. Dan zullen we Hem zien van aangezicht tot aangezicht!

Deel artikel