Bijbelwoord.nl
Why does God seem silent sometimes in our lives?a

Waarom is God soms zo stil in ons leven?

God heeft ons manieren gegeven om met Hem te communiceren. Hij heeft ons Zijn Woord gegeven, waarin Hij laat zien wat Zijn bedoeling is met ons leven. Door de Bijbel te lezen, erin te studeren en erover te mediteren kunnen we Gods wil ontdekken (2 Timotheüs 3:15-16). God heeft ons ook het gebed gegeven (Mattheüs 6:9-13). Als wij onze harten opheffen tot Hem in het gebed, mogen we Hem deelgenoot maken van onze gedachten, verlangens en zorgen (Filippenzen 4:6). Vaak zal God onze gebeden antwoorden door Zijn Woord. Als we de tijd nemen de Bijbel te lezen zal de Heilige Geest daardoor tot ons spreken. God kan onze gebeden ook antwoorden door andere mensen of bepaalde gebeurtenissen.

Wachten op God

Soms lijkt God stil te blijven. De reden daarvan kan zijn dat God ervoor kiest om ons gebed niet meteen te antwoorden. Hij wil dat we dan op Hem wachten (Psalm 27:14). God wil dat we Hem volledig vertrouwen, en dus ook vertrouwen op Zijn timing (Spreuken 3:5-6). Hij is niet zoals een computer die antwoord geeft wanneer je de vraag hebt ingevuld en op enter hebt gedrukt. God is een Persoon, en Hij wil een relatie met elke gelovige. Hij is ook een soeverein God, en niemand kan Hem dwingen Zijn planning te wijzigen (Jesaja 40:13-14).

Niet horen

Het kan ook zo zijn dat God wel tot je spreekt, maar je Hem niet hoort. Je bent misschien te druk met allerlei activiteiten en bezigheden, en neemt geen tijd om naar Hem te luisteren. Dan kun je doof worden voor Zijn stem, want Zijn stem is zacht (1 Koningen 19:12-13). Je hoort Hem het beste wanneer andere geluiden ontbreken (Mattheüs 6:6).

Onderzoek jezelf

God kan ook stil zijn omdat er in ons leven een bepaalde zonde is die Hem op afstand houdt. Onderzoek jezelf daarop: zijn er dingen die niet zijn naar Gods wil (Psalm 139:23-24)? Of zijn er relaties met anderen die niet goed zijn? Is er onoprechtheid met betrekking tot geld? Ben je bitter, of leef je in boosheid ten opzichte van je naaste (1 Korinthe 6:9-10; Efeze 5:3-5)? Laat het licht van de Heilige Geest schijnen in je hart (Efeze 5:12-14). Belijd je zonden, zodat je gereinigd wordt (1 Johannes 1:9). Bekeer je van alles wat je verhindert om dicht bij de Heere God te leven (Hebreeën 12:1).

Bedroeg de Geest niet

De Bijbel zegt: bedroef de Heilige Geest niet (Efeze 4:30). Je kunt de Geest bedroeven door te volharden

in de zonde, of door geen tijd en aandacht te besteden aan (de dienst aan) God. Streef ernaar om te leven zoals de Geest het wil. Luister dagelijks naar de stem van God, mediteer ver het Woord, luister preken of lees goede boeken. Leer om stil te worden voor Gods aangezicht, en je zult Zijn stem beter en vaker horen (Psalm 46:10)!

Lees ook: Waarom verhoort God niet altijd onze gebeden?

Esther Visser

Esther Visser

Esther Visser, born in Gouda, 1972 as the eighth child in a large family. She was raised in Waddinxveen, in the Dutch province of Zuid-Holland. After studying psychology in Utrecht, she did a 2-year masters degree at Tyndale Theological Seminary in Badhoevedorp, to prepare for the mission field. In 2000 her husband, Marten, and she were sent to Thailand as church planters, in cooperation with OMF and GZB. They lived and worked there for 15 years, together with their two children, Elizabeth and Henrick. At this time Esther is editor-in-chief for De Waarheidsvriend, the house magazine of the Gereformeerde Bond. She is also active in church life, as a youth worker, and as an artist