Bijbelwoord.nl
Why is David so special in the Bible?

Waarom is David zo speciaal in de Bijbel?

Handelingen 13 vers 22 zegt dat God David “een man naar Mijn hart” noemde. David was nederig, vroom, hij vertrouwde op God en was vol van aanbidding en eerbied voor God. Hij schreef talloze psalmen die al deze kwaliteiten laten zien. Hij was open en eerlijk naar God, en verlangde boven alles om Gods wil te doen en Hem te eren. En, zoals we kunnen zien in het verhaal van David en Goliath in 1 Samuel 17, was hij bezorgd over Gods glorie en eer.

Goliath

Goliath vervloekte en beledigde God en Zijn volk. Om deze reden wist David zeker dat God hem zou helpen om de vijand te verslaan. We weten dat de enige keer dat hij tegen God zondigde – hij pleegde overspel en pleegde een moord om zijn zonde geheim te houden – diep berouw in hem bracht toen God hem veroordeelde. Dit zorgde ervoor dat hij Psalm 51 schreef.

Stam van Juda

David was de tweede Koning van Israël, en de eerste koning van de stam van Juda. In Genesis hoofdstuk 49 vers 10 profeteert Jacob over al zijn zonen, en over Juda zegt hij dat “de scepter niet van Juda zal wijken”. Dit wijst erop dat de koningen uit Juda’s geslacht zouden komen, en dat dat geslacht eeuwig zou bestaan.

Jezus werd uit het geslacht van David geboren, in de stam van Juda. God heeft ook gezegd dat Davids geslacht eeuwig zou zijn (2 Samuel 7:13); dit is vervuld door Jezus, Die eeuwig heerst. In het nieuwe Jeruzalem zal David niet belangrijker zijn dan Gods andere dienaren.. Uiteindelijk is David namelijk een beeld van Koning Jezus en daarom zal alles in de nieuwe Schepping gefocust zijn op de nieuwe, ultieme koning: Jezus.

Hoe spreekt dit gedeelte uit de Bijbel tot jou? Deel je gedachten hier beneden!

Lees ook Waarom wilde God geen koning geven aan Israël?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie

Biblword

Biblword is a ministry of GlobalRize. Marten Visser is the founding director of GlobalRize. Marten is a pastor from The Netherlands with long years of experience as a missionary in Thailand. We now have around 550 people from all over the world involved in GlobalRize’s ministry. Besides the English page, Biblword also exists in 25 other languages on Facebook.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren
banner youversion NL