Bijbelwoord.nl
Why do people love darkness more than light?

Waarom houden mensen meer van duisternis dan van licht?

Het is niet de wil van God dat mensen de duisternis liefhebben, maar dat ze het licht zullen zien. Maar mensen zijn slecht en daarom houden ze van duisternis.
De Bijbel zegt: “het licht is in de wereld gekomen, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden.” (Johannes 3 vers 19-20).

Leven in de duisternis

Sinds Adam en Eva zondigden, heeft de mens in duisternis geleefd. Onder de macht van de prins van de duisternis, satan. De wereld wordt “deze huidige duisternis” genoemd, die “kosmische krachten” over zich heeft. Dat wil zeggen satan en zijn demonen. Dit is in totale opstand tegen God. Want “God is licht en in hem is helemaal geen duisternis” (1 Johannes 1 vers 5).

Jezus kwam als licht in de wereld

God heeft deze wereld echter niet in duisternis verlaten. Hij stuurde zijn zoon Jezus. Die zei: “Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.” (Johannes 12 vers 46).
Dat is de enige hoop voor de wereld. Dat is de enige hoop dat mensen zich zullen omkeren van duisternis naar licht. God is de enige bron van licht, en alleen Hij kan ons licht geven. Als we geloven, heeft Hij “in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus.” (2 Korinthiërs 4 vers 6).

Geleverd vanuit het domein van de duisternis

Wanneer we dat licht van God hebben ontvangen, zijn we bevrijd van het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon (Kolossenzen 1 vers 13). Jezus zegt: “Wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.” (Johannes 8 vers 12).

De duisternis spreekt de natuurlijke mens aan

De duisternis spreekt de natuurlijke mens aan. Aangezien gelovigen nog steeds moeten strijden met de oude mens, is het noodzakelijk om hen te waarschuwen. “Neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis” (Efeziërs 5 vers 11), “Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen.” (Romeinen 13 vers 12).

Dat doen we enthousiast, vooral omdat we weten dat ‘deze huidige duisternis’ niet veel langer zal duren. Jezus komt terug! “De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen.” (Romeinen 13 vers 12). Dat wetende, zendt de Heere ons de wereld in, zoals hij Paulus heeft gezonden. Naar alle mensen, “om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof” (Handelingen 26 vers 18).

Want het is niet Gods plan dat mensen de duisternis liefhebben, maar dat ze zijn licht zullen ontvangen!

Lees ook: Waarom moeten we de wereld niet liefhebben?

Marten Visser

Marten Visser

Marten Visser, 1971, ondervond toen hij de kleuterleeftijd had een roeping van de Heer om ​​zendeling te zijn en heeft nooit een andere baanambitie gehad. Hij ontving de M.Div., Th.M. in Missiology, en M.A. graad in culturele antropologie aan de Universiteit van Utrecht, evenals een Ph.D. graad in de theologie. In 1994 richtte hij Stichting Gave op, een zendingsorganisatie die werkt onder vluchtelingen in Nederland. In 2000 werd hij samen met zijn vrouw Esther missionair kerkplanter in Thailand met OMF. Ze plantten een kerk in een lagere klassenwijk in Bangkok. In 2006 verhuisden ze naar Isaan, het Noord-Oosten van Thailand. Marten plantte nog twee kerken op het platteland en een kerk in Birma, terwijl ze ook een team van missionaire kerkplanters opbouwden. In 2015 keerde hij terug naar Nederland waar hij GlobalRize oprichtte. Bij GlobalRize is hij directeur van evangelisatie. Marten is een bevoegd gereformeerde predikant, die bijna elke zondag tweemaal in kerken in heel Nederland predikt. Hij en zijn vrouw hebben twee kinderen.