God schiep Lucifer of Satan. Alle dingen werden uit het niets werden gevormd, dus ook het engelenrijk. Het scheppingsverslag in Genesis 1 onthult dat God alle dingen schiep en verklaarde dat alles wat Hij gemaakt had, zeer goed was.

Satan viel uit de hemel

Mensen speculeren over hoe Satan, die een engel was, kwaadaardig en zo machtig werd. Sommigen citeren Jesaja 14 en Ezechiël 28 als bewijs dat Satan voor de zondeval van de mens zijn eigen glorie zocht boven die van God. Beide passages moeten echter in het licht van hun omringende context worden begrepen als profetieën tegen Babylon en Tyrus. De waarheid is dat er geen Bijbelse tekst is die het proces of de reden verklaart waarom Satan van goed naar kwaad ging. We weten alleen dat dit gebeurd is. We weten dat Satan als de bliksem uit de hemel viel (Lukas 10:18), maar over wat er voordien gebeurde, kunnen we alleen maar speculeren. Was er een kosmische strijd? Misschien. Sommigen geloven dat Openbaring 12 een kosmische strijd ondersteunt.

We zijn bevrijd

God heeft een eeuwig doel voor alle dingen die gebeuren. We kunnen proberen om het mysterie van Zijn verborgen wil te onderzoeken, maar dat zal ons niet lukken. Satan verrast God niet. Onze almachtige God weet al van tevoren welk afschuwelijk kwaad Satan op de aarde tentoonspreidt en veroorzaakt. Toch zien we door de hele Schrift heen dat God het kwaad en de Satan overwint en tenietdoet. Het grootste bewijs hiervan is de dood en opstanding van Christus. Door het verzoenende werk van Christus aan het kruis en het geloof dat ons met Hem verenigt, worden we bevrijd van de verdiende toorn van God en de heerschappij van de duivel.