Waarom heeft God mensen geschapen?

Why did God create people

God zou volkomen gelukkig geweest zijn zonder de mens. Hij is in Zichzelf gelukkig. Hij had aan niets gebrek. Maar wat voor reden had God om toch mensen te scheppen? In de Bijbel staan enkele aanwijzingen die ons helpen te begrijpen waarom.

Redenen om geen mensen te scheppen

Voordat we ons afvragen waarom God mensen heeft geschapen, is het misschien goed om eerst de reden te bespreken die God mogelijk zou hebben gehad om geen mensen te scheppen. God is alwetend, inclusief alles wat ooit nog gebeuren zal.
Het is een feit dat we van de hedendaagse wereld een zootje hebben gemaakt. De mens is in opstand tegen God gekomen. Iedereen is een zondaar geworden. Deze wereld kent zoveel verdriet en ellende. En God moest Zijn enige Zoon naar de aarde sturen om een verschrikkelijke dood aan het kruis te sterven om de mens met Hem te verzoenen. Zijn Zoon stierf. Stel je dat eens voor. God wist dat dat zou gebeuren toen Hij de mens schiep. Toch liet God het gebeuren. Dus, wat ook de reden is geweest, dit feit is voor God belangrijker dan het probleem van zonde en de dood van Zijn Zoon.

De reden om mensen te scheppen

Als je het scheppingsverhaal leest, kom je de eerste aanwijzing tegen van Gods reden om mensen te scheppen. In het eerste hoofdstuk van de Bijbel lezen we: ‘God schiep de mens naar zijn eigen beeld’ (Genesis 1:27). Waarom hebben we afbeeldingen van mensen? Als er een standbeeld van een beroemde koning, soldaat of kunstenaar op het plein staat is dat om die persoon te eren. Zo kiest God ervoor om deze aarde te bevolken met zeven miljard beelden van Zichzelf.

En dan beginnen we te vermoeden dat de reden is om Zichzelf te eren. Dus mensen bestaan om God te eren. Voor een deel doen ze dit gewoon vanzelf. Elke persoon is een levend beeld van God en geeft op die manier Hem de glorie. Voor een deel geven mensen glorie aan God door Hem te aanbidden. En deels, waarschijnlijk vooral, brengen mensen glorie aan God omdat Hij Zichzelf glorieus heeft betoond voor hun behoud door Zijn Zoon Jezus.

Leef volgens Gods reden om jou te scheppen

Misschien kom je in de verleiding door te zeggen: om welke reden dan ook, ik zal mijn eigen weg kiezen. Misschien, zelfs al erken je God als je Schepper, claim je het recht om je eigen levensdoel te bepalen. De Bijbel waarschuwt je dat niet te doen. Wanneer we een kijkje in de hemel zouden mogen nemen, horen we mensen zeggen: ‘U bent het waard Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht want U hebt alle dingen geschapen en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen’ (Openbaring 4:11). Want God is de Schepper, Hij heeft het recht om jouw glorie en eer te ontvangen.

Waarom heeft God mensen geschapen?

God schiep mensen, en ook jou, om zijn eigen naam te verheerlijken. Leef jij om God te eren? Daarvoor ben je gemaakt. En je zult merken dat dat juist echt en blijvend geluk zal brengen. Wees iemand in wiens leven God zichtbaaar wordt. Aanbid en dank Hem in alle omstandigheden van je leven, zowel persoonlijk als samen met anderen van je gemeente. En vooral: zorg ervoor dat je de gave van het eeuwige leven ontvangt door te vertrouwen op Jezus Christus, die voor jou aan het kruis stierf. Niets vertolkt zijn glorie meer dan zijn enorme liefde voor zondaars. Verheerlijk God door in Jezus te geloven.

Deel artikel