Waarom hebben sommige mensen meer leed te verduren dan andere?

man-praying-to-God-in-suffering

Als God ons allen liefheeft, waarom leiden sommige mensen dan een gemakkelijk leven, terwijl anderen met veel problemen te kampen hebben?

Deze vraag begint met de veronderstelling dat God van iedereen evenveel houdt. En God toont inderdaad Zijn liefde voor de hele wereld: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft” (Johannes 3:16). Gods liefde voor zondaars is heel groot en gaat naar hen allen uit.
Hij verlangt dus dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen ( 1 Timotheüs 2:4). Tegelijkertijd getuigt Zijn Woord van Zijn speciale liefde voor Zijn volk, liefde die gebaseerd is op het verbond van God met Zijn volk.
Lees dit (Engelstalige) artikel van John Piper om meer over dit onderwerp te leren.

God verlangt ernaar om in elk van Zijn kinderen Jezus te zien

Maar dan is de vraag waarom God in het leven van sommige van Zijn kinderen, vergeleken met dat van anderen, veel lijden toestaat. God heeft een uniek plan met ieder van Zijn kinderen persoonlijk. Paulus leert ons dat God elke omstandigheid in het leven van hen die Hem liefhebben gebruikt ten goede. Wat betekent dat, ten goede? Dat iemand door alles wat er in zijn of haar leven gebeurt, gevormd wordt om meer op de Heere Jezus te gaan lijken (Romeinen 8:28,29).

Het is Gods verlangen om in elk van Zijn kinderen Jezus te zien. “(….) opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders” (Romeinen 8:29).
God wil alles in het leven van Zijn geliefden gebruiken om dit doel te bereiken: dat ze zullen gaan lijken op Zijn Zoon. God is soeverein en oneindig wijs. Hij is Degene die beslist wat er in het leven van elke gelovige plaatsvindt, opdat die zal gaan lijken op Jezus.

Gods liefde is het antwoord op lijden.

Dat betekent dat God het lijden dat sommige van Zijn kinderen overkomt, toestaat. C.S.Lewis verklaart dit als volgt: “Lijden is Gods megafoon voor deze wereld”. Door lijden heen beginnen mensen vaak de naam van de Heere aan te roepen. Maar Goddank — niets kan ons scheiden van Gods liefde, hoe zwaar het lijden ons ook valt (Romeinen 8:31-40). Uit dit Schriftgedeelte blijkt dat lijden Gods liefde niet te niet doet, maar dat Gods liefde hét antwoord is op lijden.

Omstandigheden

Ja, God kiest voor iedere gelovige een uniek geheel van omstandigheden uit. Maar Hij maakt daarbij geen onderscheid tussen gelovigen wat betreft ras, status of sekse — behoud in Jezus Christus is hetzelfde, ondanks al die verschillen.

Deel artikel