Waarom gaf God de wet?

Het is heerlijk voor een klein kind om in de box te zitten. Het eerste jaar tot anderhalf jaar is het een plek die veiligheid biedt. Wat kan er allemaal niet gebeuren als een kind niet in de box zit en je even niet oplet? Het kan zijn handje branden aan de hete verwarming. Het kan zijn vinger in het stopcontact steken. Het kan het tafelkleed van tafel trekken terwijl er een pot hete thee op staat. Het kan met het hoofd op de punt van de vensterbank vallen. Wat is een box een goed ding!

Je kunt de wet van God, door Mozes aan Israël gegeven, vergelijken met een box. In Galaten 3:23 staat “Voor het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten”. Net als in een box, word je door de wet bewaakt en als gevangene opgesloten. Dit beeld maakt meteen duidelijk dat er hier niets negatiefs over de wet gezegd wordt. De wet zorgt ervoor dat je niet je vingers in het stopcontact stopt of alle dingen van de tafel trekt. De wet voorkomt ongelukken.

Geestelijk volwassen worden

Een kind blijft niet voor altijd in de box. Er komt een dag dat het kind vrij door het huis loopt. Zo is ook de wet niet bedoeld voor altijd. Galaten 3:23 eindigt ermee dat we door de wet bewaakt werden “totdat het geloof geopenbaard zou worden”. En in vers 24 gaat het verder: “Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden”. De wet is nodig tot de tijd van Christus. Daarna lopen we vrij rond. In vers 19 stond over de wet “zij is eraan toegevoegd om de overtredingen”. Dat wil zeggen dat door de wet overtredingen voorkomen worden. Dat zijn die ongelukken die ik net noemde. Door de wet worden mensen die geneigd zijn tot zonde in toom gehouden, zodat ze niet zo erg zouden zondigen als zonder wet. Maar dat is niet de enige betekenis.

Verbondsbeloftes

Als er staat dat de wet “eraan toegevoegd” is, kun je je afvragen: waar is zij aan toegevoegd? Dat andere, wat er eerst was, wordt ook uitgelegd in Galaten 3. Dat zijn Gods beloften aan Abraham. In vers 6 staat “zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend”. In Genesis staat beschreven hoe de Here God Abraham allerlei beloften doet. God belooft Abraham dat in hem alle volken van de aarde gezegend zullen worden. Hij belooft dat Hij hem het land Kanaän als erfdeel zal geven. Hij belooft dat Hij hem tot een groot volk zal maken. En Abraham gelooft die beloften van God. God rekent hem dat tot gerechtigheid. Dat wil zeggen, God zegt: “Abraham, ik verklaar jou tot een rechtvaardige. Niet omdat je iets gedaan hebt, maar omdat je in Mijn beloften gelooft.”

Paulus legt in dit hoofdstuk uit dat God altijd zo met mensen omgaat (Galaten 3:7). Abraham wordt door God gezegend door zijn geloof. En datzelfde gaat gelden voor alle volken: door het geloof zullen ze gezegend worden. Die zegen bestaat eruit dat je een kind bent van God: “Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus” (Galaten 3:26). Als kind van God mag je altijd bij Hem zijn. Nu op aarde, na dit leven in de hemel en uiteindelijk op de nieuwe aarde. Wat een zegen!

De wet is toegevoegd

Aan die doorgaande lijn in de Bijbel, van God die zegent op het geloof, is de wet toegevoegd. Die is er als het ware bovenop gezet. Let wel: de lijn van de belofte aan Abraham en aan de volken is niet onderbroken. Het verbond met Abraham zijn beloftes van Gods kant. Hij vraagt niets. Het zijn onvoorwaardelijke beloftes van zegen. Daar is niets aan veranderd. Maar er is wel iets aan toegevoegd.

God geeft wetten waar Israël zich aan moet houden. Als Israël dat niet doet ontvangt hij geen zegen maar vloek. De doorgaande lijn in de Bijbel is hoe God zegent. Dan wordt de wet eraan toegevoegd, en wordt er ook gesproken over de vloek. Waarom komt de wet er dan bij? We lazen in vers 19: “Zij is eraan toegevoegd om de overtredingen”. Dat is dus gedeeltelijk om de overtredingen in toom te houden. Maar dat is niet alles. Als dat zo was, zou je zeggen: dan had de Here God Jezus ook wel meteen na Abraham kunnen laten komen om de zonden weg te nemen. Dan hadden we dat hele intermezzo met de wet niet nodig gehad.

De functie van de wet

Maar er is meer. Denk nog eens aan het kind in de box. Langzamerhand gaat dat begrijpen dat het in de box zit omdat het bepaalde dingen wil doen die niet de bedoeling zijn. En nog later gaat het begrijpen dat zijn ouders dat niet doen om hem dwars te zitten, maar om zijn bestwil. Daar is de wet ook voor bedoeld. De wet maakt ons duidelijk dat we zondaren zijn en een Redder nodig hebben.

De wet van God is dus niet bedoeld om ons te laten zien hoe we moeten leven om in de hemel te komen. De wet is bedoeld om te laten zien dat we niet goed genoeg zijn om in de hemel te komen, en dat we daarom een Redder nodig hebben die ons onze zonden vergeeft en ons eeuwig leven geeft.

Heb jij de Redder al gevonden?

Deel artikel