Waarom ervaar ik Jezus niet?

How should I surrender to God?

Dit is een persoonlijke vraag, en hoewel ik de bijzondere omstandigheden of verwachtingen van de persoon die deze vraag heeft gesteld niet ken, denk ik dat veel mensen hiermee worstelen.

Wat is je verwachting?

Ten eerste, iedereen die met deze kwestie worstelt: probeer een paar vragen voor jezelf te beantwoorden. Wat bedoel je precies als je zegt dat je Jezus niet ervaart of niet kunt ervaren? Wat zijn je verwachtingen voor een relatie met Hem? Het kan zijn dat je hoopt op een hoorbare stem uit de hemel, of duidelijke tekenen van Zijn aanwezigheid in je leven. Als dit je hoop is, dan zul je waarschijnlijk teleurgesteld zijn.

Tijd doorbrengen met Jezus

Een manier waarop Jezus met je wil communiceren, is door Zijn Woord. Als je het gevoel hebt dat Hij afstandelijk is, zet dan tijd opzij waarin je je op de Bijbel kunt richten. Zeg wat afspraken of taken af en neem de tijd. Niet één keer, maar regelmatig. Als je graag naar muziek luistert, zoek dan naar liedjes waarin de waarheden over Jezus worden bezongen. De Heilige Geest zal je de weg wijzen in heel de waarheid (Johannes 16:13) – Hij zal je helpen om de Bijbel te begrijpen en Jezus daarin te vinden.

Kijk naar het voorbeeld van Maria. Jezus werd in het huis uitgenodigd door Maria’s zuster, Martha (Lucas 10:38-42). Maria gaat dan aan Jezus’ voeten zitten en luistert naar Hem. Martha wil dat Jezus Maria zegt om haar te helpen bij het bereiden van het eten. Maar het antwoord van Jezus is niets wat Martha verwachtte: Hij zegt dat Maria het goede deel heeft gekozen, dat haar niet zal worden afgenomen. Tijd doorbrengen met Jezus wordt door de Heere Jezus zelf gewaardeerd.

Nodig Jezus uit in je leven!

Lees de verslagen in de Evangeliën over hoe Jezus met mensen omging. Lees over de roeping van Levi, (Lucas 5:27-32). Levi was een tollenaar, een persoon die waarschijnlijk veel geld verdiende. Toen Jezus voorbij liep en hem riep om Hem te volgen, liet Levi alles achter zich en volgde Jezus gewoon. En hij gaf meteen een feestje ter ere van Jezus en nodigde al zijn maatjes uit. Dus nodigde hij Jezus uit in zijn leven!

Volg je Jezus van harte? Of zijn er nog steeds zonden in je leven waar je je aan vastklampt, die je ervan weerhouden om Jezus’ aanwezigheid in je leven te ervaren? Nodig je Jezus uit in je leven zonder voorbehoud, of krijgt Hij slechts toegang tot een klein deel ervan? Er staat een prachtig vers in de Bijbel waarin de opgestane Jezus zegt: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.” (Openbaring 3:20). Als je de deur wijd open doet, dan kan Jezus binnenkomen. Let op: Jezus dringt zich nooit aan je op. Hij klopt, Hij roept – maar Hij wacht op uw antwoord.

Neem even de tijd om terug te kijken op je leven sinds de tijd dat je Jezus begon te volgen. Zijn de dingen sindsdien veranderd? Hoe is je wandeling met Jezus geweest? Heb je geprobeerd om Hem te gehoorzamen, om in Zijn voetsporen te treden? Is er een beweging geweest van een zondig leven naar een leven dat geestelijke vruchten afwerpt, zoals beschreven in Galaten 5:19-26? Als dat het geval is, dan kun je concluderen dat Jezus werkelijk aanwezig is in je leven.

Deel artikel