Bijbelwoord.nl
Why does God not communicate with us trough our souls?

Waarom communiceert God met ons via de Bijbel en niet via onze ziel?

God heeft nooit via onze zielen gecommuniceerd. In de Hof van Eden sprak God met Adam en Eva en leerde hen hoe ze moesten leven (Genesis 2:16-18; zie ook Genesis 3:8-9).

Na de zondeval

Na Genesis 3 was de situatie echter heel anders. Adam en Eva waren nu uitgesloten van de Hof van Eden en van Gods aanwezigheid (Genesis 3:23-24). Bovendien is als gevolg van Adam en Eva’s zonde onze hele aard veranderd; niemand van ons verlangt naar God, maar we verwerpen Hem liever en we negeren Hem. In Romeinen 1 legt Paulus uit hoe de mensheid op God reageert:

“Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.” (Romeinen 1:18-20).

Paulus zegt dat sinds de schepping Gods onzichtbare kwaliteiten (Zijn eeuwige kracht en goddelijke aard) duidelijk te zien zijn. Wat doen mensen echter met deze duidelijke kennis van God? Ze onderdrukken het, ze proberen het te ontkennen, het te negeren. Daarom is kennis van God vauit de schepping praktisch van geen waarde voor de niet-christen – het wordt onderdrukt.

Gods stem horen

Hoe kan iemand dan gered worden en naar God luisteren? Alleen door te luisteren naar Gods stem in de Schrift. De Schrift, die het Woord van God is, wordt beschreven als zijnde:

“… levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen.” (Hebreeën 4:12-13).

Met andere woorden, terwijl de zondige mens de kennis van God door de schepping onderdrukt, legt Gods Woord de zondige mens bloot zoals hij werkelijk is. Het is Gods Woord dat de geestelijk doden tot leven brengt (Johannes 5:24-25). Dit is de reden waarom God tot ons moet spreken door Zijn Woord. Als Hij dat niet doet, is er geen hoop voor ons. Dus lees de Bijbel, wetende dat God daardoor tot ons spreekt, en dat Zijn Woord krachtig is om ons te ontmaskeren en ons te veranderen. God zij geprezen!

Hoe spreekt deze Bijbelpassage tot jou? Deel alsjeblieft je gedachten!

Lees ook: Hoe moet ik luisteren naar Gods stem?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Bijbelwoord

Bijbelwoord

Bijbelwoord brengt het Woord van God bij mensen via internet. Dit doen wij door middel van een Facebookpagina en deze website. Dagelijks delen wij Bijbelgedachten om te bemoedigen, onderwijzen en uit te dagen. Op Facebook gaat het vaak om korte citaten uit de Bijbel of tweets. Op de website plaatsen we langere artikelen en video’s die dieper ingaan op Gods Woord.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .
Waarom communiceert God met ons via de Bijbel en niet via onze ziel?