Waarom bestaat de kerk en wat is haar bedoeling?

Wat is de kerk en wat is haar bedoeling

Er zijn ontzettend veel kerken in onwijs veel verschillende vormen en maten. Een kerk in de ene cultuur kan weer heel anders zijn dan een kerk in een andere cultuur. Dit is in de loop van de tijd ontstaan en in de toekomst zullen kerken weer op een hele andere manier betekenis geven aan het ‘kerk zijn’. Het is een dynamisch proces. De kerk beïnvloedt de cultuur en de cultuur beïnvloedt de kerk waarin het zich bevindt. Zijn die verschillen erg? Wat is precies de bedoeling van de kerk? Wat is een goede kerk?

Wat is de kerk?

Om inzichtelijk te krijgen waarom er zoveel verschillende kerken zijn, moeten we teruggaan naar de oorsprong, die beschreven staat in de Bijbel. Het is goed om te beseffen dat in de Bijbel het woord ‘kerk’ eigenlijk niet voor komt. Toch zien we de betekenis wel in de Bijbel. We zien in de Bijbel terug waarom er vandaag de dag zoveel kerken bestaan. Het doel van de kerk is namelijk om als christenen samen te komen en samen God te eren. Contact met andere christenen is dus erg belangrijk. De Bijbel spreekt dan in termen van ‘een gemeente’ of ‘een bijeenkomst van christenen’. ‘Kerk’ verwijst dus naar groepen mensen die zich hebben bekeerd, het evangelie geloven en bij elkaar komen om zich met het geloof bezig te houden en God te aanbidden. ‘De kerk’ is dus veel meer dan alleen een mooi of een wat minder mooi gebouw. ‘De kerk’ zou je beter kunnen zien als ‘de gemeente van Christus’: christenen (volgelingen van Jezus) die bij elkaar komen.

Met welk doel komen christenen samen?

En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.
En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan.
En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk;
En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had.
En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart;
En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe. (Handelingen 2:42-47)

  • Ten eerste komen christenen samen om God te aanbidden, samen te bidden en samen te zingen.
  • Ten tweede komen christenen samen om elkaar te onderwijzen. Predikanten onderwijzen bijvoorbeeld de mensen die naar de kerk gaan over het evangelie en hoe die vandaag de dag kan worden toegepast.
  • Ten derde komen christenen bij elkaar om elkaar te helpen en ondersteunen. Als de één genoeg heeft en wel iets uit kan delen en de ander iets nodig heeft, kunnen christenen elkaar onderling helpen.
  • Ten vierde komen christenen bij elkaar omdat ze dit leuk vinden. In de kerk ontstaan er vriendschappen. In de kerk wordt er samen gegeten en worden er feestdagen of speciale gelegenheden gevierd. Een heel belangrijke viering bij dit punt is bijvoorbeeld de viering van het avondmaal, waarin deze onderlinge band met andere christenen wordt benadrukt en waarin het lijden van Christus voor onze zonden, de kern van het geloof, centraal staat.
  • Ten slotte kun je als christenen met elkaar laten zien waar je voor staat aan de mensen die er (nog) niet bij horen. Als groep heb je samen een bepaalde identiteit en cultuur die op kan vallen bij anderen. Als christenen is het goed om samen na te denken hoe je die mensen kunt bereiken met het geloof in Jezus.

Een deel van het lichaam van Christus

Wat ook de onderlinge verbondenheid van mensen die in Jezus geloven benadrukt is wat er in 1 Korinthe 12 staat:

En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee.
Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Korinthe 12:26-27)

In de Bijbel worden christenen ook wel beschouwd als delen van het lichaam van Jezus, met Jezus als hoofd (Efeze 4:15). Hiermee wordt bedoeld dat iedere christen een ander talent heeft en dat het goed is om samen te werken als christenen en bij elkaar betrokken te zijn (1 Korinthe 12:14-21).
Hierdoor kunnen we elkaar aanvullen en bemoedigen, omdat ieder weer iets voor de ander kan betekenen. De ene persoon is goed in onderwijzen, de andere weer goed in evangeliseren (Efeze 4: 11-12). Het is de bedoeling dat we elkaars gaven en talenten benutten, die we van God gekregen hebben. Het is een enorm voorrecht en tegelijkertijd een enorme verantwoordelijkheid om een deel te zijn van het Lichaam van Christus (1 Korinthe 12:7).

En een goede kerk…?

Goed, iedere kerk is dus anders. Wat ook zo is, is dat iedere kerk weer uit een andere groep mensen bestaat, die de gemeente van Christus dus vormgeven. Die mensen hebben zo hun eigen talenten, maar ook hun eigen tekortkomingen. Zoals geen enkel mens perfect is, zo is ook geen enkele kerk perfect. Geen wonder dat iedere kerk dus weer anders is. Welke kerk dus een goede kerk is…? Als het goed is probeert iedere kerk een voorbeeld te zijn voor de wereld en te getuigen wat Jezus voor de christenen betekent heeft. Als het goed is probeert elke kerk zijn best te doen om een goede kerk te zijn, die God heeft bedoeld. Het is aan jou om te onderzoeken en te beslissen welke kerk de kerk is waar je geestelijk kan groeien. Soms is het lastig om een goede kerk te vinden. Het is goed om voor jezelf af te wegen of je trouw moet blijven aan de kerk waarin je je bevindt of om de kerk te verlaten, omdat je het niet eens bent met iets. Een kerk doet zijn best, net als de mensen in die kerk. Het is ook goed om dankbaar te zijn als je zo’n kerk gevonden hebt, waar je je thuis voelt.

Deel artikel