Bijbelwoord.nl
Why is the Bible different?
Home » Christian basics » Apologetiek » Waarin verschilt de Bijbel van de Koran?

Waarin verschilt de Bijbel van de Koran?

Dat is dé vraag omdat de belangrijkste wereldgodsdiensten (christendom, islam, boeddhisme en hindoeïsme) vasthouden aan de leer van heilige geschriften. Over het algemeen gaan mensen op zoek naar religie om daarin wijsheid te vinden, richting en zingeving voor hun leven, hoop voor de toekomst, een levensdoel. Religies vinden hun oorsprong in het eigen inzicht van godsdienststichters of in hun transcendente ervaringen.

Er zijn veel overeenkomsten maar ook grote verschillen

Als je de leer in verschillende heilige boeken met elkaar vergelijkt, zul je waarschijnlijk veel overeenkomsten vinden. In de monotheïstische religies (islam, christendom, jodendom) is het God/Allah die de norm van goed en kwaad bepaalt. De polytheïstische religies kennen meerdere goden, die al dan niet normen stellen.

Wat is het verschil met de Bijbel?

Wat is dan het verschil tussen de Bijbel en andere religieuze boeken? De Bijbel is echt uniek. In tegenstelling tot andere religieuze boeken is de Bijbel een verzameling van 66 boeken, geschreven door veel verschillende schrijvers, uit verschillende culturen, in een tijdsbestek van 2000 jaar, die allemaal het Woord van God vertolken.

Vergelijk bijvoorbeeld de Bijbel met de Koran. De Koran is door één man geschreven, de profeet Mohammed. Als je de Koran leest, zul je merken dat die in de eerste persoon enkelvoud is geschreven, omdat Allah rechtstreeks (woord voor woord) tot de profeet spreekt. De Bijbel daarentegen is voor het grootste deel niet geschreven in de eerste persoon.
Christenen geloven dat de Bijbel is geschreven door mannen die door God zijn geïnspireerd. Dat wil niet zeggen dat God hun persoonlijkheid of hun cultuur negeert. Hij heeft die gebruikt om Zijn ware woorden op te schrijven.

Het grootste verschil

Het belangrijkste verschil tussen de Bijbel en andere heilige boeken is misschien wel de enorme hoeveelheid profetieën die in de Bijbel opgetekend zijn. In het Oude Testament vind je talloze profetieën over de komende Christus, die allemaal door Hemzelf zijn vervuld. Als je de talrijke profetieën leest die het Oude Testament bevat, lijkt het onmogelijk dat die allemaal in vervulling zijn gegaan. Maar de God van de Bijbel is de God die het onmogelijke mogelijk maakt. Jezus Christus wordt in de Bijbel genoemd de Koning en Redder van de wereld; we kunnen met heel ons hart op Hem vertrouwen.

Als je meer informatie wilt over Jezus en over de Bijbelse profetieën die op Hem betrekking hadden en die door Zijn optreden in vervulling zijn gegaan, dan verwijzen we je graag naar de talrijke online-bronnen. Nog beter is het om zelf de Bijbel te gaan bestuderen. Daarbij wensen we je van harte Gods zegen!

Hoe spreekt dit onderwijs uit de Bijbel tot jou? Deel hieronder je mening!
Lees ook Aanbidden christenen en moslims dezelfde God?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie

Biblword

Bijbelwoord is een bediening van GlobalRize. Marten Visser is de oprichter van GlobalRize. Marten is voorganger in Nederland, met vele jaren ervaring als zendeling in Thailand. Er zijn inmiddels 500 mensen van over de hele wereld actief voor GlobalRize. Naast de Nederlandse pagina, bestaat Bijbelwoord ook in 25 andere talen op Facebook.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren
banner youversion NL

Instagram

Geen afbeeldingen gevonden!
Probeer een andere hashtag of gebruikersnaam