We proberen vaak vreugde te vinden op veel verschillende gebieden van het leven; relaties, werk, geld, enz. Maar echte vreugde kan op geen van deze plaatsen gevonden worden – het kan alleen gevonden worden in een relatie met Jezus Christus.

Verschil tussen vreugde en ‘het naar je zin hebben’

We hebben ook vaak de neiging om vreugde en ‘het naar je zin hebben’ als hetzelfde te zien, maar dat zijn ze niet. Zo ervaart de apostel Paulus zelfs midden in het lijden vreugde: “Ik word overstelpt met blijdschap in al onze verdrukking” (2 Korintiërs 7:4), terwijl het onwaarschijnlijk zou zijn om te zeggen dat iemand het goed naar zijn zin heeft te midden van ontberingen.

Vreugde is een deel van de vrucht van de Geest: “De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet.” (Galaten 5:22-23).

Zou je niet vervuld zijn van grote vreugde?

Zo gezien is vreugde een geschenk van God dat voortkomt uit het kennen van Jezus Christus, en uit de wetenschap dat onze rebellie jegens God (onze zonde) vergeven is (Efeziërs 2:4-8), en dat we nu door God zijn geadopteerd als Zijn kinderen (Galaten 4:6; Efeziërs 1:5). Gezien deze glorieuze waarheden, waarom zou je niet vervuld zijn met grote vreugde?

Vreugde in het boek Filippenzen

Vreugde en blijdschap is een bijzonder thema in het boek Filippenzen. Laten we eens kijken naar wat Paulus daar zegt:

Concluderend zien we dat vreugde uiteindelijk voortkomt uit het feit dat we door de Heer Jezus Christus in goede relatie met God staan. Maar het komt ook voort uit het zien van evangelie verspreiding, de groei van andere christenen in de Heere en Hem trouw dienen.