Waar vind ik vreugde?

alegría

We proberen vaak vreugde te vinden op veel verschillende gebieden van het leven; relaties, werk, geld, enz. Maar echte vreugde kan op geen van deze plaatsen gevonden worden – het kan alleen gevonden worden in een relatie met Jezus Christus.

Verschil tussen vreugde en ‘het naar je zin hebben’

We hebben ook vaak de neiging om vreugde en ‘het naar je zin hebben’ als hetzelfde te zien, maar dat zijn ze niet. Zo ervaart de apostel Paulus zelfs midden in het lijden vreugde: “Ik word overstelpt met blijdschap in al onze verdrukking” (2 Korintiërs 7:4), terwijl het onwaarschijnlijk zou zijn om te zeggen dat iemand het goed naar zijn zin heeft te midden van ontberingen.

Vreugde is een deel van de vrucht van de Geest: “De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet.” (Galaten 5:22-23).

Zou je niet vervuld zijn van grote vreugde?

Zo gezien is vreugde een geschenk van God dat voortkomt uit het kennen van Jezus Christus, en uit de wetenschap dat onze rebellie jegens God (onze zonde) vergeven is (Efeziërs 2:4-8), en dat we nu door God zijn geadopteerd als Zijn kinderen (Galaten 4:6; Efeziërs 1:5). Gezien deze glorieuze waarheden, waarom zou je niet vervuld zijn met grote vreugde?

Vreugde in het boek Filippenzen

Vreugde en blijdschap is een bijzonder thema in het boek Filippenzen. Laten we eens kijken naar wat Paulus daar zegt:

  • 1:4: Paulus bidt met vreugde voor de christenen in Filippi, vanwege hun partnerschap met hem in het evangelie.
  • 1:18: Paulus verheugt zich over het feit dat het evangelie wordt verkondigd.
  • 1:25: Paulus zegt dat hij zal blijven (d.w.z. leven en niet sterven) zodat hij “bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof”. Paulus wil dat deze christenen groeien in vreugde.
  • 2:2: Paulus wil dat de Filippenzen “zijn blijdschap volkomen maken” door een eenheid te vormen.
  • 2:17-18: Zelfs als Paulus de dood tegemoet gaat, is hij “verblijd hij zich en verblijd ik mij met u allen.” Op dezelfde manier zegt Paulus dat de Filippenzen blij moeten zijn en zich met [hem] moeten verheugen’ als hij de mogelijke dood onder ogen ziet.
  • 2:28-29: Paulus staat te popelen om Epafroditus terug te sturen naar Filippi, opdat zij zich zouden verheugen om hem weer te zien. Dus zegt hij hen dat ze hem met “alle blijdschap” moeten ontvangen.
  • 3:1: Paulus vertelt de Filippenzen om zich “in de Heer te verblijden”. Met andere woorden, zich verheugen is een bevel!
  • 4:1: Paulus zegt dat de kerk in Filippi zijn “blijdschap en zijn kroon” is, dat wil zeggen dat deze kerk Paulus vreugde brengt.
  • 4:4: Opnieuw beveelt Paulus de Filippenzen om zich te verheugen: “Verblijd u altijd in de Heer; ik zeg het opnieuw: Verblijd u”.
  • 4:10: De kerk in Filippi dacht aan Paulus en ze steunde Paulus toen het nodig was en dit bracht Paulus ertoe om zich “zeer verblijd geweest in de Heere”.

Concluderend zien we dat vreugde uiteindelijk voortkomt uit het feit dat we door de Heer Jezus Christus in goede relatie met God staan. Maar het komt ook voort uit het zien van evangelie verspreiding, de groei van andere christenen in de Heere en Hem trouw dienen.

Deel artikel