Waar komt het kwaad vandaan?

Het begin van het kwaad vond plaats toen Satan uit de hemel viel. Oorspronkelijk was de engel Lucifer mooi en volmaakt en werd hij door God gezalfd als een cherub, een speciale engel (Ezechiël 28:12-14). Lucifer werd trots vanwege zijn schoonheid en intelligentie en wilde net als God worden. Daarom werd hij uit de hemel geworpen en naar de aarde gezonden (Jesaja 14:12-15). God schiep Lucifer om volmaakt te zijn, maar Lucifer verkoos zijn trots over het dienen van God te zijn. Het kwaad werd geboren. Vanaf dat moment werd hij bekend als Satan.

God wilde beschermen tegen het kwaad

Veel theologen denken dat dit het begin van het kwaad was. We weten dat dit gebeurde voordat God de Hof van Eden schiep en de Boom van Kennis van Goed en Kwaad plantte. Het kwaad was dus al voor de ontmoeting van Eva met de slang aanwezig was. God wilde de mens beschermen tegen het kwaad, dus zei Hij hen niet te eten van de vruchten van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad. Toch hadden Adam en Eva een vrije wil om te kiezen, en Satan was er om hen te verleiden. We weten dat door de hele Bijbel heen Satan vele vormen aanneemt en door de aarde zwerft, om Gods volk te verleiden. In Job 1:6-7 kwamen de engelen zich onder God presenteren en Satan was bij hen. God vraagt hem waar hij vandaan komt. Satan stelt: “Van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover.”

De val van de mens

Satan kwam in de vorm van een slang, waarvan Genesis zegt dat het de listigste van alle geschapen wezens was (Genesis 3:1), en gleed naar Eva om haar te verleiden. Satan wist dat de zonde en het kwaad de tuin in zouden gaan als Adam en Eva God ongehoorzaam zouden zijn door de vrucht te eten.

De val van de mens wordt verteld in Genesis 3:4-7: “Toen zei de slang tegen de vrouw: ‘U zult zeker niet sterven. Want God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend.’ En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.”

Zich bewust van hun naaktheid

We weten dat Adam en Eva zich vanaf dat moment voor God verborgen hielden en dat de zonde de tuin binnenkwam. Het was toen dat ze zich bewust werden van hun naaktheid. God verklaarde dat de mens op de aarde zou zwoegen en dat vrouwen geboortepijnen zouden krijgen (Genesis 3:16-19). Lucifers, Adams en Eva’s val uit de genade weerspiegelt hoe onze eigen fragiele en egoïstische aard Gods goedheid en volmaaktheid in een oogwenk kan vernietigen. Adam en Eva kozen ervoor om naar Satan te luisteren in plaats van dicht bij God te lopen in de hof; ze werden verzocht toen ze van God weg waren, wat tot hun zonde leidde. Adam koos de stem van zijn vrouw boven Gods bevel, toen hij naar haar luisterde en van de vrucht at.

We moeten met God wandelen en naar Zijn stem luisteren als we door het leven gaan. Verzoekingen en het kwaad omringen ons, alleen God kan ons van de zonde weerhouden.

Deel artikel