Bijbelwoord.nl
Category Evangelism

Waar komt het gezag van een christen vandaan?

En toen Hij in de tempel gekomen was, kwamen de overpriesters en de oudsten van het volk naar Hem toe, terwijl Hij onderwijs gaf, en zeiden: Met welke bevoegdheid doet U deze dingen? En wie heeft U deze bevoegdheid gegeven? (Mattheüs 21:23)

Stel je voor dat je in de tijd van Jezus een geestelijk leider bent. Je hebt de wet bestudeerd, je hebt de hoge positie van hogepriester of oudste bereikt en een zekere reputatie opgebouwd. Deze status geeft je de bevoegdheid of het gezag om de mensen te onderwijzen en te begeleiden – het geeft je macht over die mensen. Plotseling is er dan Iemand die niet onder de indruk lijkt te zijn van alles waar jij zo hard voor hebt gewerkt. Hij jaagt alle verkopers de tempel uit en staat toe dat kleine kinderen Hem ‘de Zoon van David’ noemen. Hij geneest de zieken en geeft onderwijs, terwijl de ogen van de mensen op Hem zijn gericht. Wie denkt Hij wel dat Hij is?  Van wie denkt Hij dat gezag te hebben gekregen?

Jezus was niet onder de indruk van zijn tegenstanders. Hij was de geestelijk leiders van Zijn tijd te slim af door ze met hun eigen woorden klem te zetten. Hij vroeg hen waar de doop van Johannes dan vandaan kwam, van de Hemel of van mensen. Ze konden deze vraag niet beantwoorden, omdat ze hoe dan ook in de problemen zouden komen. Er was maar één logische reactie mogelijk: erkennen dat Jezus inderdaad de Zoon van God is!

Verontschuldig je niet voor aan Jezus’ kant staan.

Jezus’ gezag om de tempel te reinigen, de zieken te genezen en vanuit het Woord te onderwijzen, kwam van God. Ook wij doen deze dingen door in de voetsporen van Jezus te lopen, met het gezag dat van God komt. Getuige zijn is niet eenvoudig. Misschien mag je in je land niet eens de naam van Jezus noemen. Of misschien wel, maar zijn de mensen onverschillig en koud. Denk echter nooit dat wat je zegt of doet niet de moeite waard is om verteld of gedaan te worden. Denk nooit dat je je moet verontschuldigen, omdat je aan de kant van Jezus staat. Jouw woorden en daden hebben een gezag, dat jou door God Zelf gegeven is! Laat Jezus het middelpunt van je leven zijn. Als je dat doet, kun je leven met opgeheven hoofd.

Lees het hele verhaal: Mattheüs 21

 

 

 

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie

Bijbelwoord

Bijbelwoord brengt het Woord van God bij mensen via internet. Dit doen wij door middel van een Facebookpagina en deze website. Dagelijks delen wij Bijbelgedachten om te bemoedigen, onderwijzen en uit te dagen. Op Facebook gaat het vaak om korte citaten uit de Bijbel of tweets. Op de website plaatsen we langere artikelen en video’s die dieper ingaan op Gods Woord.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren
banner youversion NL