Waar komen onze keuzes vandaan?

Where do our choices come from?

Zijn al onze goede keuzes in het leven het werk van de Heilige Geest en zijn al onze slechte keuzes in het leven het resultaat van onze gehechtheid aan werken van het vlees?

Ja. Dit geeft de glorie aan God, aan wie de glorie toebehoort, en de schuld aan ons, aan wie de schuld toebehoort.

Goede keuzes zijn het werk van de Heilige Geest

Als wij als gelovigen goede keuzes maken, is dat omdat de Geest van God in ons aan het werk is. Dit betekent niet dat we geen rol spelen.

Toen we zondaars waren, heeft God ons levend gemaakt door Zijn Heilige Geest. Als geestelijk gestorven mensen is er niets wat we kunnen bijdragen aan onze verlossing. Maar als we eenmaal gered zijn, zijn we geestelijk levend en dienen we God actief. We zijn niet alleen maar passief in ons christelijk leven. Een belangrijke tekst die hierover spreekt is Filippenzen 2:12-13: Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen. Het is God die in ons werkt om te willen. Dus dat is een directe verklaring dat onze goede keuzes het werk van de Heilige Geest zijn. Maar wij werken het uit. We zijn betrokken. De Heilige Geest is aan het werk in ons en we wandelen gelukkig in Gods weg.

Vleselijke verlangens leiden tot slechte keuzes

Aan de andere kant, als we slechte keuzes maken, is dat natuurlijk niet vanwege de Heilige Geest. Jakobus 1:13-14 zegt: “Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Het zijn onze eigen vleselijke verlangens die ons leiden tot slechte keuzes.

Sommige mensen zouden zich kunnen afvragen: als we alleen goed kunnen doen als de Heilige Geest in ons werkt, waarom geeft God ons dan de schuld als we kwaad doen? Omdat, hoewel het onontkoombaar is dat we zondigen als God niet in ons werkt, dit niet onontkoombaar is omdat God ons zou dwingen om te zondigen. Het is onontkoombaar omdat we een gevallen natuur hebben die naar de zonde neigt.

Maak de juiste keuzes

Jouw keuzes maken een verschil. Maak de juiste keuzes, en je groeit in je geloof en kennis van de Heere. Maak slechte keuzes, en zie je geweten verharden en de vlam van de Heilige Geest in je leven verduisterd worden. Bid dus dat de Heilige Geest je zal helpen om een leven te leiden dat God eert. En werk met al je kracht om Hem te dienen.

Deel artikel