Bijbelwoord.nl
Jezus

Waar is Jezus nu?

Jezus kwam ongeveer tweeduizend jaar geleden naar deze aarde. Hij leefde ongeveer 33 jaar, stierf aan het kruis, werd opgewekt uit de dood en toen, na veertig dagen, keerde Hij terug naar de hemel (Lucas 24 vers 50, 51).
En tot op de dag van vandaag is Jezus nog steeds in de hemel. Er zijn veel verzen in de Bijbel die ons dit leren:

Aan Gods rechterhand

Paulus vertelt ons in Romeinen 8:34, dat Jezus aan de rechterhand van God is. Dit betekent dat Hij de hoogst mogelijke eer heeft. In Efeziërs vers 21-23 staat, dat Jezus door God uit de dood is opgestaan en vervolgens zit aan de rechterhand in de hemelse gewesten, ver boven alle heerschappij en autoriteit en dat God alles onder zijn voeten heeft gelegd.
Door deze verzen te lezen, lijdt het geen enkele twijfel over waar Jezus is en of Hij de leiding heeft.

Betrokken op gelovigen

In het boek Handelingen wordt een episode vastgelegd waarin Jezus feitelijk aan de rechterhand van God wordt gezien. Toen Stefanus, een van de zeven mannen die werden uitgekozen om voor de kerk te zorgen, werd gestenigd, zag hij Jezus aan de rechterhand van God staan (Handelingen 7 vers 55).

Hoewel Hij niet fysiek meer op aarde aanwezig is, is de Heer Jezus nog steeds intens betrokken in het welzijn van zijn volgelingen. Hij zag het lijden van Stefanus en troostte hem op het moment dat Stefanus grote fysieke pijn had.

Jezus zond de Heilige Geest

Waarom ging Jezus naar de hemel? In Johannes 16 legt hij uit dat het in het voordeel van de kerk is als Hij gaat. Hij gaat, zodat de Heilige Geest kan komen. Jezus belooft dat Hij de Helper zal sturen. En deze Helper zal de wereld overtuigen van zonde, oordeel en gerechtigheid; Hij zal de kerk onderwijzen en leiden en helpen de waarheid te begrijpen (Johannes 16 vers 7-9).

Jezus wacht op je

Jezus ging naar de hemel zodat Hij een plaats kon bereiden voor iedereen die in Hem gelooft (Johannes 14 vers 2,3). Wanneer we sterven, in de naam van Jezus Christus geloven, zijn we er zeker van dat we in de hemel zullen worden ontvangen en dat een plaats door onze Heiland voor ons is voorbereid.

Jezus is Middelaar

Jezus ging naar de hemel om door te gaan met zijn bediening als bemiddelaar tussen God en mensen. Romeinen 8 vers 34 leert ons dat Hij voor ons bemiddelt. ‘Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is – meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons.’
Met Christus aan uw zijde, is er niets te vrezen: hij stierf voor zonden, overwon de dood en Hij werd opgetild naar de plaats van de grootste eer en spreekt namens jou in de tegenwoordigheid van God.

Dank God dat Jezus op de best mogelijke plaats is die Hij kan zijn. En dat Hij de Heilige Geest heeft gezonden om je te leiden en te transformeren, en je veilig te houden tot de dag dat je je bij Jezus in de hemel zult voegen en Hem van aangezicht tot aangezicht zult zien.

Lees ook: Wanneer komt de Heere Jezus terug?