Waar gaat de Jakobusbrief over?

De schrijver van deze brief is Jakobus, de broer van Jezus. Het geschrift is te gebruiken als praktische handleiding voor het leven als christen.

Hier zijn enkele van de belangrijkste punten:

1. Omgaan met beproevingen en verzoekingen

(Jakobus 1:2-8; 4:1-6; 5:7-20)
Jakobus moedigt ons aan beproevingen als vreugde te zien, omdat deze ons doen volharden, sterker maken en doen groeien naar volwassenheid als christenen, als we God vertrouwen ons door zulke tijden heen te helpen. Vaak hebben we het moeilijk omdat de boze (Satan) misbruik probeert te maken van onze zwakke plekken, de dingen die we deden voordat we tot geloof kwamen, onze eigen gedachten en verlangens om weg te kijken van wat God wil en onszelf als middelpunt te zien. Het geheim om deze zaken te overwinnen en niet in zonde te vallen, is om ons hart en onze gedachten zonder dralen op God te richten, ons aan Hem te onderwerpen met de bede om voor ons te komen strijden. Als we dat doen, bieden we weerstand aan de duivel en zal hij van ons wegvluchten. Hij kan niet standhouden tegenover God of Zijn heilige Geest die in ons woont.

Soms lijden we vanwege omstandigheden en kunnen we, zover wij kunnen beoordelen, niet zien dat we gezondigd hebben of ons van Gods wil hebben afgekeerd. Als dit gebeurt, moedigt Jakobus ons aan om geduldig te zijn en te bidden in het geloof dat God het hoort en ziet, en ook een oplossing voor de problemen zal geven op een manier die goed voor ons is (Romeinen 8:28, “alle dingen werken mee ten goede voor hen die God liefhebben”).

2. We moeten ons niet partijdig gedragen

(Jakobus 1:9-13; 2:1–13; 5:1-6)
Helaas zien we in onze wereld een neiging om mensen op hun uiterlijk te beoordelen, meestal als we denken dat iemand invloedrijk, geld of macht heeft, en we ons minder voelen ten opzichte van hen. Jakobus laat ons zien dat we ons hieraan nooit schuldig moeten maken. Hij wijst erop dat rijke mensen samen met hun bezittingen zullen sterven en vergeten zullen worden. Het is slechts een waan dat ze, in welk opzicht dan ook, van anderen verschillen. Hij wijst er ook op dat mensen die geld, macht en invloed hebben, juist diegenen zijn die anderen uitbuiten, onderdrukken en slecht behandelen die ze minderwaardig beschouwen. Maar God ziet dit alles en hoort het roepen van hen die onderdrukt worden, en zal het voor hen opnemen.

3. Ons geloof zal kenbaar zijn aan ons gedrag

(Jakobus 1:19-27; 2:14-25)
Soms hebben mensen de indruk dat christenen alleen geïnteresseerd zijn in het houden van de Tien Geboden en het doen van wat volgens hen het juiste is. Dit gedrag kan mensen erg afwijzend maken ten opzichte van het christendom. Daarom is een juist begrip van deze verzen erg belangrijk. We worden geen christen door ons aan de Tien Geboden te houden of te proberen goed te leven. We zijn christenen omdat Jezus voor onze zonden gestorven is en de straf in onze plaats gedragen heeft, en omdat we dit aangenomen hebben, vergeeft Hij ons en zendt Zijn Heilige Geest om in ons te wonen. De Heilige Geest is het die ons helpt om de Tien Geboden te onderhouden en te leven zoals God het graag ziet.

Jakobus 1:21, “neem het woord van God ter harte, dat in u werd geplant”. Als we in de Bijbel lezen, helpt de Heilige Geest ons het te begrijpen en het gelezene in praktijk te brengen. We gaan het leven leiden dat Gods karakter weerspiegelt, we gaan anderen liefhebben en dienen, hen vergeven en barmhartigheid tonen. Mensen die proberen christen te zijn door zich aan regels te houden, en er zelfs bij te verzinnen die niet in de Bijbel staan, staan meestal erg negatief en kritisch ten opzichte van hen die niet leven zoals zij. Jakobus wil er zeker van zijn dat ons leven en gedrag iets laten zien van ons geloof en vol zijn van Gods liefde.

Deel artikel