Vrucht dragen

“Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.” (Johannes 15:1-2)

Jezus spreekt tot Zijn discipelen in een gelijkenis. Hij gebruikt het beeld van een druivenplant.

Wanneer de druivenplant uitloopt komen er veel nieuwe ranken aan de stam. Zodra het blad uitloopt, zie je al snel mini druiventrosjes tussen de bladeren.
Als deze ranken blijven groeien, dan gaat de groei in de ranken zitten en niet in de druiventrossen.
De wijnbouwer snoeit de ranken zodat de druiventrossen groter worden.

Jezus zegt tot Zijn discipelen; Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.

Wanneer wij Jezus volgen, komen wij tot het besef dat wij reiniging nodig hebben.
Er zijn ranken die gesnoeid moeten worden. Zodat hoogmoed, eigenliefde en andere zonden worden weggenomen.
Het snoeien is een pijnlijk proces.

Maar het geeft vruchten van liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Heeft u in uw leven ervaren dat er een geestelijk snoeiproces plaatsvond?
Dan zult ook u veel vrucht dragen.

Deel artikel