Vraag de Heere God om hulp

Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft(Psalm 121:2)

Het is fijn als je behulpzame mensen om je heen hebt, bijvoorbeeld ouders die voor je zorgen, vrienden die je willen helpen of een buurman die voor je klaar staat. Die hulp is waardevol. Maar de realiteit is niet altijd alleen maar positief. Soms laten mensen je in de steek. Of ze kunnen je niet helpen met je probleem, hoe graag ze ook zouden willen. Psalm 118:8 concludeert daarom: “Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen.” Want de Heere laat Zijn kinderen nooit in de steek. Hij hoeft ook nooit machteloos toe te kijken als wij lijden.

Ook al handelt God niet altijd zoals wij zouden verwachten of wensen, we kunnen erop vertrouwen dat Hij Zijn wijsheid en almacht ten goede gebruikt. Hij belooft in Psalm 50:15, “Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren.” Dat is geen loze belofte; de Bijbel geeft talloze voorbeelden uit de geschiedenis waar God daadwerkelijk mensen in nood heeft geholpen.

Hulp van mensen en hulp van de Heere God hoeven elkaar niet uit te sluiten. Het is goed om dankbaar gebruik te maken van de steun die anderen ons aanbieden. Maar uiteindelijk moeten we op God vertrouwen. Hij stelt nooit teleur! Houd jezelf dat telkens weer voor!

Deel artikel