Vol vertrouwen in de overwinning

In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.” (Romeinen 8:37)

Christenen zijn betrokken in een geestelijke strijd tegen demonen en kwade geesten. Dat moeten we serieus nemen, want “onze tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden” (1 Petrus 5:8). Hij wil ons bij God vandaan lokken en de verspreiding van het Evangelie hinderen. Maar de Bijbel is duidelijk dat Jezus de Overwinnaar is. En als wij met Hem verbonden zijn, zijn ook wij “meer dan overwinnaars”. Het is belangrijk dat in gedachten te houden. Anders kan je gemakkelijk ontmoedigd raken als je tegenslagen en moeilijkheden ervaart. Maar door je aan Jezus vast te klampen, kan je alles aan “door Christus, Die [je] kracht geeft” (Filippenzen 4:13).

Als soldaten aan het vechten zijn en denken dat ze verliezen, kunnen ze makkelijk de moed kwijtraken waardoor ze niet eens meer goed kunnen vechten. Satan zal proberen om ook jou de moed te ontnemen. Geloof zijn leugens alsjeblieft niet. Het is waar dat hij nu veel macht heeft, maar hij is al overwonnen door Jezus en zal aan het eind van de tijd volledig vernietigd worden. Bovendien belooft Jezus dat de poorten van de hel Zijn kerk niet zullen overweldigen. Bij Jezus horen betekent dat je bij de winnende partij hoort — voor eeuwig

Deel artikel