Bijbelwoord.nl
Home » Bijbel » Over verschillende bijbelteksten » Verwachtte Abraham dat Izak het offer zou overleven?

Verwachtte Abraham dat Izak het offer zou overleven?

Toen Abraham Izak meenam om geofferd te worden, verwachtte hij toen dat hij het zou overleven?

Abraham verwachtte dat Izak het zou overleven, omdat hij op de beloften van God vertrouwde.

Gods beloften

In Genesis 22 lezen we het indrukwekkende verhaal over hoe de Heere Abraham vroeg om Izak mee te nemen en hem te offeren als een brandoffer. Abraham gehoorzaamt God onmiddellijk en hij gaat op weg naar de plaats waar Izak geofferd moet worden, Moria en neemt twee dienaren mee. Als ze Moria naderen, zegt Abraham iets verrassends tegen de dienaren: “Blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren.” (Genesis 22:5).

Abraham vertelt hen dat hij terug zal komen met Izak. Is dat omdat hij hen niet wil vertellen wat hij moet doen? Er is een Bijbelvers dat ons hier meer over vertelt: “Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken” (Hebreeën 11:18b). Waarom was Abraham er zo zeker van dat het leven van Izak nog niet voorbij kon zijn? Vanwege Gods beloften. God had Abraham beloofd dat Hij hem tot een grote natie zou maken (Genesis 12:1). En Hij had ook beloofd dat dat door Izak zou gebeuren: “…want alleen het nageslacht van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. “ (Genesis 21:12).

God offerde Zijn eigen Zoon

Dit is een van de redenen waarom Abraham de “vader van alle gelovigen” wordt genoemd (Romeinen 4:11). Zijn geloof in Gods beloften was zo sterk dat hij geloofde dat God zelfs door de dood Zijn beloften zou vervullen. En natuurlijk had hij gelijk. Uiteindelijk hoefde hij zijn zoon niet te offeren en werd Izak de vader van Israël.

Maar God Zelf offerde Zijn enige Zoon wel op. Het vreselijke waaraan Hij Abraham liet ontsnappen, deed God. Hij gaf Zijn enige Zoon als offer voor onze zonden.

Hoe diep is de liefde van de Vader voor ons,
Het is niet te bevatten,
Dat Hij zijn enige zoon gaf
Om een zondaar Zijn schat te maken

Hoe groot is de pijn van verlies,
De Vader keert Zijn gezicht af
De wonden van de Uitverkorene
Brengen vele zonen tot glorie

Zie de man aan het kruis,
Mijn zonde rust op Zijn schouders
Beschaamd hoor ik mijn spottende stem
Roepend tussen de spotters

Het was mijn zonde die Hem daar achterliet
Totdat het was volbracht
Zijn laatste adem heeft mij leven gebracht
Ik weet: Het is volbracht

Ik zal nergens in roemen
Geen geschenken, geen macht, geen wijsheid
Maar ik zal roemen in Jezus Christus
Zijn dood en verrijzenis

Waarom heb ik Zijn beloning verdiend?
Ik weet het antwoord niet.
Maar dit weet ik met heel mijn hart
Zijn wonden hebben mijn losgeld betaald

 

 

 

 

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie

Marten Visser

Marten Visser (1971) ondervond toen hij de kleuterleeftijd had een roeping van de Heer om ​​zendeling te zijn. Hij ontving de M.Div., Th.M. in Missiology, en M.A. graad in culturele antropologie evenals een Ph.D. graad in de theologie. In 2000 werd hij samen met zijn vrouw Esther missionair kerkplanter in Thailand met OMF. In 2015 keerde hij terug naar Nederland waar hij GlobalRize oprichtte. Bij GlobalRize is hij directeur van evangelisatie.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren
banner youversion NL

Instagram

Geen afbeeldingen gevonden!
Probeer een andere hashtag of gebruikersnaam