Vertrouw niet teveel op jezelf

Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.” (Spreuken 3:5)

Zelfvertrouwen wordt doorgaans als iets goeds gezien. Als je ervan overtuigd bent dat je iets kunt, haal je over het algemeen betere resultaten dan als je onzeker bent. Iemand die ‘in zichzelf gelooft’ voelt zich waarschijnlijk beter dan wie zijn eigen kunnen voortdurend betwijfelt en onderschat. Maar hier is een groot risico aan verbonden. Als we ons basisvertrouwen niet in God stellen, kan een gezond gevoel van eigenwaarde ontaarden in “wijs zijn in eigen ogen” en “steunen op je eigen inzicht”. Dan hebben we onszelf op de hoogste plaats gezet die alleen God verdient. De Bijbel waarschuwt ons daartegen in duidelijke bewoordingen: “Wie op zijn hart vertrouwt, die is een dwaas” (Spreuken 28:26).

Ten diepste is dat dezelfde waarschuwing die we gisteren lazen om ons vertrouwen niet in andere mensen te stellen. Want net zoals anderen feilbaar zijn en hulpeloos tegenover de grootste uitdagingen van het leven, zo zijn wij dat zelf ook.

Als we te veel op onszelf vertrouwen, ontbreekt het ons aan zelfkennis. We beseffen niet dat ons hart en onze gedachten zijn aangetast door de zonde. “Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het…” (Jeremia 17:9). We kunnen niet op onszelf bouwen. We hebben iemand nodig die wijzer en sterker en moreel volmaakt is.

Vertrouw niet op jezelf, maar op de Heere God!

Deel artikel