Bijbelwoord.nl

Verlossing

Is the salvation for the whole world?

Is de redding voor de hele wereld?

Nog voordat het volk Israël bestond, had God zijn belofte al gedaan dat er redding voor alle volken zou komen. God riep Abram om zijn land en familie te verlaten en gaf hem de belofte. “Ik zal u tot een groot volk...

Do all children who die go to heaven?

Gaan alle kinderen die jong sterven naar de hemel?

Als kinderen jong sterven, kunnen ouders zich afvragen: Waar gaat ons kind heen? De Bijbel geeft geen expliciet antwoord op deze vraag, maar we kunnen wel genoeg bijbelse informatie vinden die ons de juiste weg wijst...

Who is a real Christian?

Wie is een echte christen?

Een echte christen is iemand die in de Heere Jezus gelooft voor de vergeving van zijn zonden en die hem dagelijks volgt. Als echt christen geloof je in Jezus. Zo ontvang je Jezus door geloof en wordt je een kind van God...

Wat zegt de Bijbel over zonde en oordeel?

Wat zegt de Bijbel over zonde en oordeel?

“En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder...

E-book for the coronavirus crisis
This e-book has lessons for you from the early church relevant to us today.
Download free e-book