Bijbelwoord.nl

Category - Verlossing

Can a murderer be saved?

Kan een moordenaar gered worden?

Gaat een moordenaar naar de hemel als hij tot geloof komt in Jezus? Jazeker. De Bijbel geeft ons twee hele duidelijke voorbeelden, die geen ruimte laten voor twijfel. Twee rovers werden gekruisigd tegelijkertijd met...

Is de redding voor de hele wereld?

Nog voordat het volk Israël bestond, had God zijn belofte al gedaan dat er redding naar alle volken zou komen. God riep Abram om zijn land en familie te verlaten en gaf hem de belofte. “Ik zal u tot een groot volk...

vrede

Leven en vrede

De wereld is onrustig. Er is geen vrede, maar veel spanning en strijd in de wereld. Als christen hoeven we daar niet bang voor te zijn, omdat we Jezus kennen als onze Redder en Koning. Echte vrede Vrede kan er alleen...