Bijbelwoord.nl

Verlossing

Home » Verlossing

Afvalligen, voor altijd verloren?

Zijn afvalligen voor altijd verloren, zoals Hebreeën 6 lijkt te leren? Hebreeën 6 moet, net als elke andere passage in de Schrift, gelezen worden in samenhang met andere Schriftgedeelten om er zeker van te zijn dat we...

Wat is de evangelieboodschap?

Het woord ‘evangelie’ betekent eigenlijk ‘goed nieuws’. Maar voorafgaand aan het goede nieuws was er slecht nieuws, want Adam en Eva zondigden tegen God door ongehoorzaam te zijn (Genesis 3:1-24)...

How can you know God?

Is het mogelijk om je redding te verliezen?

Twee passages in de brief aan de Hebreeën lijken te leren dat het mogelijk is om gered te worden en later je redding te verliezen. In Hebreeën 6:4-6 lezen we: “Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn...

Heeft God een eeuwig verlossingsplan?

Toen ik op de universiteit zat, moest ik soms opdrachten doen met medestudenten. Dan maakten we van tevoren een planning van onze taken, omdat het maken van een “plan” een doel, toewijding en structuur geeft. Maar over...

lijden

Waarom moest Jezus lijden?

God stuurde Zijn Zoon naar de wereld met de missie om ons te redden (Johannes 3: 16-17)! En juist daarom moest Jezus sterven. ‘’Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en...

trust in God

Waarom moest Jezus sterven?

Toen God deze wereld en haar bewoners schiep, was die boordevol leven. God schiep geen dood, maar Hij waarschuwde Adam en Eva dat ze zouden sterven als ze zouden eten van de boom van kennis van goed en kwaad (Genesis...

Can you lose the Holy Spirit?

Kun je de Heilige Geest verliezen?

Zodra we door het geloof Gods kind zijn geworden, ontvangen we de Heilige Geest en God belooft ons dat we nooit Zijn Geest zullen verliezen. In sommige Bijbelgedeeltes lijkt het erop dat we de Heilige Geest kunnen...

Can a murderer be saved?

Kan een moordenaar gered worden?

Gaat een moordenaar naar de hemel als hij tot geloof komt in Jezus? Jazeker. De Bijbel geeft ons twee heel duidelijke voorbeelden, die geen ruimte laten voor twijfel. Twee rovers werden gekruisigd tegelijkertijd met...

Is the salvation for the whole world?

Is de redding voor de hele wereld?

Nog voordat het volk Israël bestond, had God zijn belofte al gedaan dat er redding voor alle volken zou komen. God riep Abram om zijn land en familie te verlaten en gaf hem de belofte. “Ik zal u tot een groot volk...