Bijbelwoord.nl

Verlossing

lijden

Waarom moest Jezus lijden?

God stuurde Zijn Zoon naar de wereld met de missie om ons te redden (Johannes 3: 16-17)! En juist daarom moest Jezus sterven. ‘’Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en...

Kun je de Heilige Geest verliezen?

Zodra we door het geloof Gods kind zijn geworden, ontvangen we de Heilige Geest en God belooft ons dat we nooit zijn Geest zullen verliezen. In sommige Bijbelgedeeltes lijkt het erop dat we de Heilige Geest kunnen...

Is the salvation for the whole world?

Is de redding voor de hele wereld?

Nog voordat het volk Israël bestond, had God zijn belofte al gedaan dat er redding naar alle volken zou komen. God riep Abram om zijn land en familie te verlaten en gaf hem de belofte. “Ik zal u tot een groot volk...

Who is a real Christian?

Wie is een echte christen?

Een echte christen is iemand die in de Heere Jezus gelooft voor de vergeving van zijn zonden en die hem dagelijks volgt. Als echt christen geloof je in Jezus. Zo ontvang je Jezus door geloof en wordt je een kind van God...

vrede

Leven en vrede

De wereld is onrustig. Er is geen vrede, maar veel spanning en strijd in de wereld. Als christen hoeven we daar niet bang voor te zijn, omdat we Jezus kennen als onze Redder en Koning. Echte vrede Vrede kan er alleen...