Vecht voor je stad

“Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden.” (Efeze 6:12-13).

Iedere christen is geroepen om te strijden voor zijn stad en land. Niet per se met wapens (hoewel dat soms helaas nodig is) maar met geloof en gebed. Want deze wereld is verwikkeld in een enorme geestelijke strijd. Het boek Daniël laat ons een glimpje zien van wat er zich afspeelt. In hoofdstuk 10 ziet Daniël een indrukwekkend visioen van een man die zichzelf presenteert als een geestelijke strijder namens het volk Israël. Hij vertelt over zijn gevecht met “de vorst van Perzië” en “de vorst van Griekenland”. Dit zijn geen aardse koningen, maar kwade engelen / demonen.

Daniëls visioen was bijzonder en angstaanjagend. Meestal zien wij niet wat er gebeurt in de geestelijke werkelijkheid. Maar we moeten ons wel bewust zijn van deze strijd, want ook wij zijn erin betrokken! Zoals de strijder tegen Daniël zegt: “Vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord” (Daniël 10:12). Ons gebed doet ertoe!

In Paulus’ brief aan de Efeziërs roept hij christenen op om de hele wapenrusting van God aan te trekken om de vijanden te kunnen weerstaan — dat zijn de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Strijd jij voor jouw volk?

Deel artikel