Bijbelwoord.nl
Vallende sterren voor Jezus' wederkomst

Vallende sterren voor Jezus’ wederkomst

Als Jezus spreekt over Zijn wederkomst, zegt Hij dat sterren van de hemel zullen vallen. Is dat dan een teken dat een asteroïde de aarde zal raken?

Letterlijk of figuurlijk?

Jezus zei in Mattheüs 24 vers 29: “En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.”
Moeten deze verzen letterlijk worden begrepen of sprak Jezus in figuurlijke taal? Bijbelcommentaren zijn het hier niet over eens.

In het Oude Testament worden dezelfde verschijnselen op een aantal plaatsen door profeten genoemd: Jesaja 13:10, Jesaja 34:4, Ezechiël 32:7, Joël 2:10 en Amos 8:9.
Sommige geleerden beweren dat de taal die de profeten gebruikten waarschijnlijk figuratief was. Het lijkt erop dat Jezus dezelfde woorden herhaalt. Dus Hij spreekt waarschijnlijk ook in metaforen en verwijst niet letterlijk naar vallende sterren en een donker wordende zon. In dat geval kunnen zijn woorden verwijzen naar politieke beroering of oordeel.

De nieuwe hemel en aarde

Of refereerde Jezus aan zichtbare verschijnselen? Sprak Hij letterlijk over de sterren die uit de hemel vallen bij Zijn wederkomst?
Het is mogelijk. De zon was al eerder verduisterd. Zoals in Exodus 10:21-23 toen er totale duisternis was in Egypte gedurende drie dagen; Dit was onderdeel van Gods oordeel over de farao van Egypte. En ook tijdens de uren dat Jezus aan het kruis hing, Mattheüs 27:45. Verder spreekt de Bijbel op verschillende plaatsen van deze huidige hemel en aarde die plaats maken voor een nieuwe hemel en aarde. De huidige hemel zal worden opgerold als een gewaad of boekrol (zie Hebreeën 1:12, 2 Petrus 3:7,10,12 en Openbaring 6:13-14). In Openbaring 21:1-8 vinden we een beschrijving van de nieuwe hemel en aarde: en de “de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan.” (vers 1).

Asteroïden

Of je zou de vallende sterren kunnen interpreteren als asteroïden. Dit zijn kleine planeten die soms zichtbaar zijn voor het blote oog en eruit zien als vallende sterren. Het lijkt erop dat als Jezus het heeft over het letterlijk verdwijnen van de eerste hemel en aarde, we de sterren niet als asteroïden moeten zien, maar als echte sterren.

Jezus’ wederkomst

Op welke manier je deze verzen ook wilt interpreteren, het is zeker dat Jezus sprak over verschijnselen die over de hele wereld te zien zullen zijn. Het vers dat volgt op hetgeen spreekt over vallende sterren en de verduisterde zon en maan, vermeldt de wederkomst van de Zoon des Mensen op de wolken van de hemel “met grote kracht en heerlijkheid”.

Natuurlijk is de Zoon des Mensen Jezus. Wanneer Hij terugkeert, zal iedereen het weten en zal elke knie zich voor Hem buigen (Romeinen 14:11). En dan is het van belang in wie jij jouw vertrouwen hebt gesteld. Vertrouw je Jezus met je hele ziel of heb je vertrouwen in je eigen krachten?
Wanneer de Heere Jezus terugkomt, zullen allen worden geopenbaard. En alleen zij die hun vertrouwen in Hem hebben gesteld, zullen voor eeuwig bij Hem zijn.

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie

Bijbelwoord

Bijbelwoord brengt het Woord van God bij mensen via internet. Dit doen wij door middel van een Facebookpagina en deze website. Dagelijks delen wij Bijbelgedachten om te bemoedigen, onderwijzen en uit te dagen. Op Facebook gaat het vaak om korte citaten uit de Bijbel of tweets. Op de website plaatsen we langere artikelen en video’s die dieper ingaan op Gods Woord.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren
banner youversion NL