Hoe kan Jezus tegelijkertijd God en Zoon van God zijn?

Jesus-son-of-God

Er zijn dingen in de Bijbel die gemakkelijk te begrijpen zijn. Maar er zijn andere dingen die juist heel moeilijk te begrijpen zijn. Hoeveel je er ook op studeert, ze zijn en blijven een raadsel. Eén van die raadselachtige dingen is hoe Jezus God kan zijn en tegelijk ook de Zoon van God. Maar hoewel […]

Wat is de Drie-eenheid?

Wat is de drie-eenheid?

God openbaart zich in de Bijbel als Schepper en Onderhouder van het universum. De Bijbel zegt ons duidelijk dat er maar één God is: ”Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!”(Deuteronomium 6:4). Tegelijkertijd komen we herhaaldelijk passages in de Bijbel tegen die aantonen dat die ene God bestaat uit meerdere personen. Dat […]