Wat is zonde?

Wat is de essentie van zonde? De Bijbel gebruikt verschillende woorden voor “zonde”. Deze laten verschillende aspecten zien van wat met zonde bedoeld wordt. Zonde gaat in de eerste plaats over onze relatie met God. Mensen hebben twijfels over Zijn goedheid en wijsheid; ze geven de voorkeur aan hun eigen definitie van goed en kwaad […]

Wat is eeuwige verlossing?

De Bijbel zegt dat Jezus een eeuwige verlossing tot stand heeft gebracht (Hebreeën 9:12). Dat klinkt aantrekkelijk. Verlost worden is iets moois, en als het dan voor eeuwig is, al helemaal! Hoe hard is verlossing eigenlijk nodig? In de musical ‘Les miserables’ kijkt een vrouw, Fantine, terug op haar verdrietige leven en ze zingt: ““I […]

Hoe belijd ik mijn zonden?

How do I confess my sins?

“Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:9). Het zelfde zeggen De Schrift stelt, dat God onze zonden zal vergeven als wij ze belijden. Maar wat betekent dan belijdenis en hoe moeten we onze zonden belijden? In […]

Moeten we om vergeving blijven vragen?

Do you have to keep asking for forgiveness?

Als je je vertrouwen hebt gesteld op Jezus Christus, zijn al je zonden uit het verleden, heden en de toekomst vergeven. Er is niets wat je kunt doen om de vergeving te verdienen. Jezus heeft de prijs betaald voor onze zonden, en die van de hele wereld, toen Hij aan het kruis stierf. Psalm 103:12 […]

Hoe heeft de zonde de mens aangetast?

broken pottery

Toen God Adam schiep, gaf Hij hem de opdracht “Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven” (Genesis 2:16-17). Maar Adam en Eva overtraden deze […]

Welke termen gebruikt de Bijbel voor zonde?

De Catechismus van Westminster en andere geloofsbelijdenissen definiëren zonde als “een gebrek aan overeenstemming met, of een overtreding van de wet van God”. Hieronder willen we de essentie van zonde ontdekken door Bijbelse termen voor zonde te bekijken. Overtreding, doel missen, gruweldaad De Bijbel ziet zonde als een overtreding van Gods wet, want als we […]