Geest, ziel en lichaam: wat is het verschil?

Er zijn een paar plaatsen in de Bijbel waar geest, ziel en lichaam alle drie worden genoemd: “En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.” (1 Tessalonicenzen 5:23). […]

Waarom communiceert God met ons via de Bijbel en niet via onze ziel?

Why does God not communicate with us trough our souls?

God heeft nooit via onze zielen gecommuniceerd. In de Hof van Eden sprak God met Adam en Eva en leerde hen hoe ze moesten leven (Genesis 2:16-18; zie ook Genesis 3:8-9). Na de zondeval Na Genesis 3 was de situatie echter heel anders. Adam en Eva waren nu uitgesloten van de Hof van Eden en […]