Wie of wat is de “Logos”?

Logos

“In het begin was het Woord [Logos] en het Woord was bij God en het Woord was God” (Johannes 1:1) De apostel Johannes schreef het vierde evangelie in de Bijbel. Zijn doel was om te laten zien dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en dat we alleen door Hem eeuwig leven kunnen […]

Bevat de Bijbel Gods Woord of is het zelf Gods woord?

Does the Bible contain God's Word or is it God's Word itself?

Hoe weet ik of mijn vader al of niet van me houdt? De enige manier om deze vraag te beantwoorden is, horen wat mijn vader zegt en zien wat hij doet. Nu, niet iedereen heeft hier op aarde een vader, maar iedereen die christen is, heeft wel een Vader in de hemel. Hij is groter, […]

Is de Bijbel het Woord van God?

Is the Bible the word of God?

We noemen de Bijbel vaak het Woord van God. Deze naam betekent dat de meer dan 40 mensen die de Bijbel hebben geschreven, inspiratie hebben ontvangen van God. Hierdoor komen de teksten uit de Bijbel van God zelf (2 Timotheüs 3:16-17). Maar als je geen christen bent, kan dat moeilijk te begrijpen zijn. Misschien helpt […]