Waar vind ik rust?

rust

Op welke manier vind jij rust? Als je om je heen kijkt, wat zie je dan? Hoe moet je omgaan met allerlei ontmoedigende omstandigheden? Jezus zegt: ‘Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.’ (Mattheüs 11 vers 28). Vader en Zoon Heel zijn leven door liet Jezus […]

Hoe geeft God mij vrede in een onrustige wereld?

vrede

De wereld is onrustig. Er is geen vrede, maar veel spanning en strijd in de wereld. Als christen hoeven we daar niet bang voor te zijn, omdat we Jezus kennen als onze Redder en Koning. Echte vrede Vrede kan er alleen komen als er rechtvaardig geregeerd wordt. Mensen kunnen tot hun recht komen als ze […]