Waarom vechten Israël en de Palestijnen?

Why are Israel and the Palestines always fighting?

Waarom zijn de Israëli’s en de Palestijnen, die beiden reeds in de Bijbel worden genoemd, in een hevige strijd gewikkeld? Het is triest om de gevechten in en rond Israël te zien afspelen, het land dat God koos om Jezus Christus in de wereld te brengen. Het is overdreven om te zeggen dat de gevechten […]

Hoe moet ik me verzoenen met een broeder of zuster in Christus?

How to reconcile with a brother or sister in Christ?

Er zijn twee soorten situaties die kunnen leiden tot de behoefte aan verzoening: 1. We hebben tegen iemand gezondigd, iemand boos gemaakt of mishandeld 2. Iemand anders heeft tegen ons gezondigd, ons boos gemaakt of mishandeld. Als we deze dingen niet meer kunnen bespreken, ons verontschuldigen en vergeving ontvangen, is het in beide situaties het […]

Hoe behoud je vrede in je hart temidden van laster?

How to maintain a peaceful heart in the midst of slandering?

In Johannes 14: 27 belooft Jezus Zijn vrede aan de discipelen. Het is een wonderlijke vrede, omdat het geen vrede is zoals de wereld die zou geven, maar het soort vrede dat lijden en intimidatie kan overleven. In Johannes 16:33 spreekt Jezus weer over vrede: “Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in […]

Wat zegt de Bijbel over zonde en oordeel?

“En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid.” (Hebreeën 9 vers 27,28) Je […]

Is er redding in andere religies?

Is er redding in andere religies?

Jezus zei: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” (Johannes 14:6). De apostelen riepen: “En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.” (Handelingen 4:12). De profeten uit het […]

Wat zegt de Bijbel over schuldbelijdenis en vergeving?

Belijden

Vergeving heeft alles te maken met schuld. Als iemand een ander slecht behandelt of kwaad doet, schaadt dat hun relatie en heeft diegene een schuld tegenover de benadeelde partij. Hij moet het verlies of de pijn die de andere persoon heeft geleden — bijvoorbeeld financieel of emotioneel — weer goed maken. Een schuldenaar vergeven betekent […]