Onze vijanden liefhebben

In Mattheüs 5:44 zegt Jezus tot de menigten in de Bergrede: “Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen.” Dat is nogal wat. Wie is tot zoiets in staat? Onze naaste liefhebben (Markus […]