Welke feesten vieren christenen?

Christenen hebben goede redenen om feest te vieren. God heeft immers veel voor ons gedaan zodat we daadwerkelijk gehoor kunnen geven aan de opdracht om ‘blij te zijn in de Heer’ (Filippenzen 4:4). Maar er zijn bepaalde gelegenheden waarop we in het bijzonder stilstaan bij Gods heilswerk en het vieren. Belangrijke feesten in het Oude […]

Wat is Epifanie?

What is Epiphany?

Het is bekend dat sinds de 4e eeuw christenen over de hele wereld het feest ‘Epifanie’ vieren. Voor sommige kerken is het een van de grootste feesten in het jaar. Wat wordt er dan gevierd? Epifanie komt van het Griekse woord dat ‘verschijning’ betekent. Afhankelijk van waar je in de wereld woont en tot welke […]