Wat betekent het om met God ‘verzoend’ te worden? Waarom is dat nodig?

In 2 Korinthe 5:18 introduceert de apostel Paulus “de bediening van de verzoening”. In de voorgaande verzen legt hij uit dat wij een nieuwe schepping zijn in Christus omdat Christus voor ons gestorven is; dat “het oude” voorbijgegaan is en dat alles nieuw is geworden. “En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf […]

Waarom moesten er dieren geofferd worden in het Oude Testament?

animal sacrifices

Het Oude Testament bevat veel verhalen over mensen die dieren offeren, en God gaf gedetailleerde voorschriften over hoe en wanneer dierenoffers uitgevoerd moesten worden. Wat is de betekenis achter deze praktijken? Waarom zou God willen dat wij dieren doden? Wat zijn dierenoffers? De eerste vermelding van een dierenoffer vinden we in Genesis 4:4, wat duidelijk […]

Wat betekent het dat God heilig is?

santo

Veel Bijbelteksten spreken over Gods heiligheid. Laten we er een paar lezen: “Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt!” (Openbaring 4:8, naar Jesaja 6:1-3) “Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en […]

Hebben de Joden nog steeds een tabernakel of tempel?

tabernáculo

Het korte antwoord op deze vraag is: nee, die hebben ze niet. Maar laten we wat dieper in de geschiedenis van Joodse heiligdommen duiken. De tabernakel In het boek Exodus lezen we over een bijzondere periode in de geschiedenis van het volk Israël. God had hen gered uit de slavernij in Egypte, en ze waren […]

Hoe moet ik me verzoenen met een broeder of zuster in Christus?

How to reconcile with a brother or sister in Christ?

Er zijn twee soorten situaties die kunnen leiden tot de behoefte aan verzoening: 1. We hebben tegen iemand gezondigd, iemand boos gemaakt of mishandeld 2. Iemand anders heeft tegen ons gezondigd, ons boos gemaakt of mishandeld. Als we deze dingen niet meer kunnen bespreken, ons verontschuldigen en vergeving ontvangen, is het in beide situaties het […]