Wat leert God ons in Openbaring?

What does God teach us in Revelation?

Het lezen van het boek Openbaring kan ontmoedigend en verwarrend zijn door de gedetailleerde beeldspraak. Toch is het doel van Johannes niet om de lezers in verwarring te brengen, maar om ze te zegenen (Openbaring 1:3). Het lezen van Openbaring zou dus een zegen moeten zijn! In het boek worden beelden en vergelijkingen gebruikt die […]

Wat is vervolging?

De Bijbel waarschuwt dat de volgelingen van Jezus vervolgd zullen worden als ze een godvruchtig leven leiden in een goddeloze samenleving (2 Timoteüs 3:12). Dat is geen verrassing: Jezus volgen betekent in Zijn voetsporen gaan. Hij werd ook vervolgd. De laatste keer dat Hij de discipelen langere tijd onderwees, herinnerde Hij hen eraan hoe de […]

Mogen we proberen vervolging te ontlopen?

De Bijbel leert dat volgelingen van Jezus vervolgd zullen worden als ze leven naar Gods wil in samenlevingen die geen rekening met Hem houden (2 Timoteüs 3:12). Dit vooruitzicht kan ons angstig maken! Hoe kunnen we proberen vervolging te ontlopen? En is dat goed om te doen? Ik wil naar een ander land vluchten om […]