Verschilt de boodschap van redding in de Evangeliën met die van de brieven van Paulus?

Dit is echt een belangrijke vraag om te stellen. Deze kwestie van het verschillend zijn van Jezus’ en Paulus’ onderwijs, wordt vaak aan de orde gesteld door moslims, die Paulus’ onderwijs afwijzen, vooral wanneer hij over Jezus spreekt als de eeuwige Zoon van God (zie bijv. Filippenzen 2:6-11; Colossenzen 1:15-20). Zijn er in de Bijbel […]