Wat is eeuwige verlossing?

De Bijbel zegt dat Jezus een eeuwige verlossing tot stand heeft gebracht (Hebreeën 9:12). Dat klinkt aantrekkelijk. Verlost worden is iets moois, en als het dan voor eeuwig is, al helemaal! Hoe hard is verlossing eigenlijk nodig? In de musical ‘Les miserables’ kijkt een vrouw, Fantine, terug op haar verdrietige leven en ze zingt: ““I […]

Waarom moesten er dieren geofferd worden in het Oude Testament?

animal sacrifices

Het Oude Testament bevat veel verhalen over mensen die dieren offeren, en God gaf gedetailleerde voorschriften over hoe en wanneer dierenoffers uitgevoerd moesten worden. Wat is de betekenis achter deze praktijken? Waarom zou God willen dat wij dieren doden? Wat zijn dierenoffers? De eerste vermelding van een dierenoffer vinden we in Genesis 4:4, wat duidelijk […]

Is het mogelijk om je redding te verliezen?

How can you know God?

Twee passages in de brief aan de Hebreeën lijken te leren dat het mogelijk is om gered te worden en later je redding te verliezen. In Hebreeën 6:4-6 lezen we: “Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gave geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, […]

Heeft God een eeuwig verlossingsplan?

Toen ik op de universiteit zat, moest ik soms opdrachten doen met medestudenten. Dan maakten we van tevoren een planning van onze taken, omdat het maken van een “plan” een doel, toewijding en structuur geeft. Maar over zo’n soort plan gaat dit artikel niet; het gaat over Gods verlossingsplan, en hoe onze drie-enige God dat […]

Wie zijn de 144.000 in het Bijbelboek Openbaring?

Wat is de kerk?

Wie zijn de 144.000 in de Openbaring die de Koningen en Priesters zullen zijn? Openbaring is een profetisch boek (Openbaring 1:3; 22:18-19) waarin contrasterende woorden en afbeeldingen elkaar wederzijds verrijken en interpreteren. In hoofdstuk 1 ziet de apostel Johannes bijvoorbeeld zeven gouden kandelaars (1:12), maar hij hoort dat het zeven gemeenten zijn (1:20). In hoofdstuk […]

Waarom moest Jezus lijden?

lijden

God stuurde Zijn Zoon naar de wereld met de missie om ons te redden (Johannes 3: 16-17)! En juist daarom moest Jezus sterven. ‘’Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.’’ (Markus 10:45) Jezus wist dat Hij […]