Wat zegt de Bijbel over het vergeven van je broeder en zuster ?

What does the Bible say about forgiving your brother and sister?

Vergeving is deel van Gods karakter “Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid vergeeft, Die voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid.” (Micha 7:18). God is liefde en Hij verheugt zich in onveranderlijke liefde. Vergeving […]

Hoe belijd ik mijn zonden?

How do I confess my sins?

“Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:9). Het zelfde zeggen De Schrift stelt, dat God onze zonden zal vergeven als wij ze belijden. Maar wat betekent dan belijdenis en hoe moeten we onze zonden belijden? In […]

Hoe kan ik mezelf vergeven voor sommige dingen die ik gedaan heb?

Soms stellen we deze vraag als er iets naars gebeurd is, als we naar onze eigen mening volledig gefaald hebben en de gevolgen van ons handelen desastreus zijn. Een moeder die even niet oplet en haar kind verdwijnt. Iemand die een verkeersongeval veroorzaakt. Je kunt waarschijnlijk nog wel andere scenario’s bedenken waarin mensen zich schuldig […]

Moeten we om vergeving blijven vragen?

Do you have to keep asking for forgiveness?

Als je je vertrouwen hebt gesteld op Jezus Christus, zijn al je zonden uit het verleden, heden en de toekomst vergeven. Er is niets wat je kunt doen om de vergeving te verdienen. Jezus heeft de prijs betaald voor onze zonden, en die van de hele wereld, toen Hij aan het kruis stierf. Psalm 103:12 […]

Wat is de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest?

Category Holy Spirit

Er zijn veel zonden tegen de Heilige Geest, maar als mensen vragen naar dé zonde tegen de Heilige Geest, vragen ze naar (en maken ze zich vaak zorgen over) de zonde die niet vergeven kan worden. Godslastering tegen de Heilige Geest Jezus spreekt slechts één keer over deze zonde, dit wordt in drie van de […]

Is overspel onvergeeflijk?

Is adultery unforgivable?

Nee, er is maar één onvergeeflijke zonde, en dat is het verharden van je hart tegen het Evangelie en het verwerpen van Jezus als je Verlosser (Markus 3:28-30). Overspel is een vreselijke zonde Overspel is een vreselijke zonde. Het is een van de meest bekritiseerde daden in de Bijbel. Het doet afbreuk aan alle relaties […]