Wat betekent ‘Duizend jaar als een dag’ in 2 Petrus 3:8?

Wat betekent 2 Petrus 3:8? “Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar al één dag.” De context van dit vers is als volgt. Er zullen mensen zijn die zeggen ‘Jezus heeft beloofd terug te komen, maar Hij is nergens te bekennen’. […]

Waarom is het belangrijk om met God alleen te zijn?

Why spend time alone with God?

Tijd doorbrengen met God is een vitaal onderdeel van het christelijke leven. Zonder zulke tijden zijn we net een stuk dood hout dat is afgehakt van de levensboom. Tijd doorbrengen met God behoort een basisverlangen van het christenleven te zijn. We willen graag tijd doorbrengen met onze Vader, Meester en Vriend, om Hem beter te […]