Wie is Jezus?

Who is Jesus?

De Bijbel zegt ons: “Geloof in de Heer Jezus en u zult zalig worden” (Handelingen 16:31). Maar om in Jezus te kunnen geloven, moet je Hem eerst leren kennen. Daarom deze vraag: Wie is Jezus Christus? De Zoon van God Het eerste dat we moeten weten is dat Jezus Christus God is. Beter gezegd: Hij […]

Waarom deed Jezus wonderen?

Toen Jezus ongeveer 30 jaar oud was, begon Hij zijn bediening op aarde waarbij Hij het goede nieuws van Gods Koninkrijk verkondigde. Zijn prediking ging vergezeld van vele wonderen. Deze werden niet verricht om indruk te maken op de scharen, want vaak vroeg Jezus de mensen die genezen werden om zich stil te houden, en […]

Wie is de Messias?

In de eerste hoofdstukken van de Bijbel lezen we hoe God alles schiep en zag dat Zijn schepping heel goed was, met inbegrip van het eerste mensenpaar, Adam en Eva. Maar deze eerste mensen waren God ongehoorzaam en hun zonde veroorzaakte een ernstige breuk in hun relatie met de Heer. Bovendien zorgde hun ongehoorzaamheid voor […]

Wat leert God ons in het boek Hebreeën?

“Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon” (Hebreeën 1:1). Met deze woorden zet de brief aan de Hebreeën in. Zonder opschrift, geadresseerden of groet, steekt de auteur meteen van wal. De brief heeft […]