Is Jezus God?

Het evangelie van Johannes is een stevig manifest over de goddelijkheid van Jezus. De apostel Johannes gebruikt de term “Woord” (“Logos” in het Grieks) om te stellen dat Jezus het Woord van God is, en God Zelf is (Johannes 1:1; 1:14). In het kader van deze uitspraak laat hij zien dat de essentie van God […]

Is Jezus onze speciale broeder?

Is Jesus our special brother?

‘Immers, zowel Hij Die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Daarom schaamt Hij Zich er niet voor hen broeders te noemen’ (Hebreeën 2:11). Wist je dat je, als je gelooft, een speciale broer hebt? Zijn naam is Jezus. Om zondaars te redden van de dood, kwam Hij naar de aarde en […]

Beweerde Jezus dat Hij God was?

Did Jesus claim to be God?

Het korte antwoord op deze vraag is: ja, dat deed Hij inderdaad. Echter, wij geloven in een drie-enige God: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Daarom zei Jezus, als de Zoon van God, niet “Ik ben God” in de zin dat er geen God buiten Hem zou bestaan. Jezus, God […]

Wie is God?

What is God like?

Gods Naam is YHWH, wat betekent “Ik ben Wie Ik ben” of “Ik zal zijn Wie Ik zal zijn” (Exodus 3:14). In andere woorden, God bepaalt Zelf Wie Hij is, Hij is onafhankelijk van alles en iedereen. God is onzichtbaar (Kolossenzen 1:15) en onbegrijpelijk (Romeinen 11:33). Dit betekent dat we alleen kunnen begrijpen wie God […]

Waarom communiceert God met ons via de Bijbel en niet via onze ziel?

Why does God not communicate with us trough our souls?

God heeft nooit via onze zielen gecommuniceerd. In de Hof van Eden sprak God met Adam en Eva en leerde hen hoe ze moesten leven (Genesis 2:16-18; zie ook Genesis 3:8-9). Na de zondeval Na Genesis 3 was de situatie echter heel anders. Adam en Eva waren nu uitgesloten van de Hof van Eden en […]

Waarom moest Jezus lijden?

lijden

God stuurde Zijn Zoon naar de wereld met de missie om ons te redden (Johannes 3: 16-17)! En juist daarom moest Jezus sterven. ‘’Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.’’ (Markus 10:45) Jezus wist dat Hij […]