Waarom verhoort God soms onze gebeden niet?

Why does God not always answers prayer?

De Bijbel verzekert ons dat God onze gebeden verhoort als we bidden. In veel Bijbelverhalen zien we opmerkelijke voorbeelden van gebeden die verhoord werden. Misschien ken je ook wel voorbeelden uit je eigen leven of dat van anderen. In Mattheüs 7:7-8 zegt Jezus tegen Zijn discipelen: “Bid, en u zal gegeven worden … Want ieder […]

Wat betekent het dat God soeverein is?

“In [Christus] zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil” (Efeze 1:11). God is de Heer, de eigenaar en almachtige bestuurder van alle dingen. Hij beschikt volledig vrij over Zijn hele schepping. Hij is vrij en heeft […]

Is Jezus God?

Het evangelie van Johannes is een stevig manifest over de goddelijkheid van Jezus. De apostel Johannes gebruikt de term “Woord” (“Logos” in het Grieks) om te stellen dat Jezus het Woord van God is, en God Zelf is (Johannes 1:1; 1:14). In het kader van deze uitspraak laat hij zien dat de essentie van God […]

Is Jezus onze speciale broeder?

Is Jesus our special brother?

‘Immers, zowel Hij Die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Daarom schaamt Hij Zich er niet voor hen broeders te noemen’ (Hebreeën 2:11). Wist je dat je, als je gelooft, een speciale broer hebt? Zijn naam is Jezus. Om zondaars te redden van de dood, kwam Hij naar de aarde en […]

Beweerde Jezus dat Hij God was?

Did Jesus claim to be God?

Het korte antwoord op deze vraag is: ja, dat deed Hij inderdaad. Echter, wij geloven in een drie-enige God: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Daarom zei Jezus, als de Zoon van God, niet “Ik ben God” in de zin dat er geen God buiten Hem zou bestaan. Jezus, God […]

Wie is God?

What is God like?

Gods Naam is YHWH, wat betekent “Ik ben Wie Ik ben” of “Ik zal zijn Wie Ik zal zijn” (Exodus 3:14). In andere woorden, God bepaalt Zelf Wie Hij is, Hij is onafhankelijk van alles en iedereen. God is onzichtbaar (Kolossenzen 1:15) en onbegrijpelijk (Romeinen 11:33). Dit betekent dat we alleen kunnen begrijpen wie God […]